ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet
Foto: LINK Arkitektur
ZEB-laboratoriet
Foto: LINK Arkitektur
ZEB-laboratoriet
Foto: LINK Arkitektur
Förra Nästa

ZEB-laboratoriet

På ZEB-laboratoriet i Trondheim vill man testa ny nollutsläppsteknologi i en byggnad som själv lever upp till det. Nollutsläppslaboratoriet skapades av Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet och forskningsinstitutet SINTEF i samarbete med Veidekke och LINK Arkitektur.

På ZEB (Zero Emission Buildings, eller nollutsläppsbyggnader) finns högspecialiserad forskningsutrustning och undervisningslokaler där Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) och forskningsinstitutet SINTEF ska testa ny nollutsläppsteknologi. Byggnaden är världens första nollutsläppsbyggnad med dokumenterad klimatredovisning som visar den totala mängden koldioxidutsläpp med motsvarande kompensation genom energiproduktion. Detta är ett banbrytande projekt i världssammanhang som kommer att sätta en ny standard för morgondagens byggnationer.

Projektet bidrar till att reducera klimatgasutsläpp genom hållbar byggnads- och områdesutveckling. Det är också ett unikt exempel på hur vi kan energieffektivisera byggnader, samt klimatanpassa både byggnader och infrastruktur samtidigt som vi formar goda byggnader med en god inomhusmiljö.

LINK Arkitektur står för arkitektur, landskapsarkitektur och arbetsplatsutformning och ansvarade dessutom för klimatredovisningen och energikonceptet i förstudien. Vidare har LINK Arkitektur bidragit med förslag till design av byggnadens framåtblickande ventilationsprinciper.

En internationell förebild

Byggnaden är modern och innovativ och ett gott exempel på samarbete mellan FoU-verksamheter, offentliga aktörer och ledande entreprenörer. Nollutsläppsbyggnader och klimatpositiva lösningar är centralt för att bidra till det gröna skiftet. Utöver att vara ett unikt laboratorium i världssammanhang, är ZEB-laboratoriet också en del av ett framtida NTNU-campus i Trondheim, där Statsbygg är en viktig aktör.

ZEB-laboratoriet är finansierat av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd och Enova. Laboratoriet är utvecklat i samspel mellan NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult och Aas-Jakobsen.

Ett landmärke

Byggnadens 1 800 m2 fördelar sig över fyra våningsplan, där gatuplanet har formgivits som öppet och inbjudande med kafé och presentationsrum i nära anslutning till entrén. Med insyn i energiproduktion och -lagring, skapar byggnaden en nyfikenhet och blir ett attraktivt besöksmål. Byggnaden har en funktionell struktur med en flexibel konstruktion i massivträ.

Gestaltningsmässigt kommer inspirationen från de kiselkristaller som solcellspanelerna producerar. Byggnadens form är baserad på kravet om att energiproduktionen ska motsvara allt CO2-utsläpp från produktion av material, transporter, uppförandet av byggnaden samt driften av såväl byggarbetsplatsen som själva byggnaden. Därmed är fasad och tak är försett med solcellspaneler och taket lutar 42 grader mot söder för en optimerad energiproduktion. Det ger också byggnaden en särpräglad identitet, vilket gör den till ett landmärke.

ZEB-laboratoriet invigs den 4:e mars 2021.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Gunnar Næss Avdelningschef
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Upphandlingsform: Tävling Plats: Gløshaugen, NTNU, Høgskoleringen 1, Trondheim Kund: Sintef/ NTNU Bruttoarea: 1 700 m2 Status: Invigning 2021 Samarbetspartner: Veidekke, Oras, Vintervoll, Ås Jacobsen Tjänster: Arkitektur / Landskapsarkitektur / Inredningsarkitektur / BIM / Helse og omsorg / Sundhed / Tillgänglighetsanpassning / Specialisttjänster Miljöaspekt: Plusshus, ZEB-COM, Massivträ