Verdalsøra barn- och ungdomsskola

Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barne og ungdomsskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Verdalsøra barn- och ungdomsskola
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Verdalsøra barn- och ungdomsskola

Barn- och ungdomsskola med flerbrukshall och simhall.

Kunskapens träd

Att sitta under kunskapens träd - världsträdet i nordisk mytologi - vars grenar förgrenar sig över hela världen och upp över himlen. Asken Yggdrasil bärs upp av tre långa rötter. Rötterna går genom tre olika världar och vid varje ände ligger en brunn. En av brunnarna är källan till vett och visdom! Detta har varit vår inspiration. Skolanläggningen består av tre olika världar med grundskola, gymnasieskola och idrottsanläggningar med flerbrukshall och simanläggning. Dessa fyller viktiga gemenskapsfunktioner som knyter dem samman.

Tomten

Skolanläggningen ligger centrerat på området med vid utsikt över åkerlandskap med de nordtrönderska bergåsarna som horisont. Byggnaden har ingen huvudriktning, utan istället en form som pekar ut mot de vackra miljöerna och fångar landskapet.

Arkitektoniskt uttryck

Skolan ska vara ett ramverk för en unik yrkesmässig och social miljö med rum för både individens behov och utrymmen med möjligheter till gemenskap. Grundskolan och gymnasieskolan ingår i en mångfald tillsammans med flerbrukshallen och simanläggningen, och mångfalden kommer till uttryck i skolans form med välbekanta identitetsskapande former som är samlade i ett gemensamt formspråk baserat på idén om kunskapens träd. Grundskolan, gymnasieskolan och flerbrukshallen/simanläggningen som ligger i separata delar, möts i gemensamma funktioner som kan från elevutrymmena utan att man måste gå ut. Detta gör gemensamhetsutrymmen, flerbrukshall och simhall tillgängliga. Yttervolymen är som en lång mjuk sammanhängande form som böjer sig runt de gemensamma funktionerna. Biblioteket och matsalen ligger som skolans hjärta i centrum av anläggningen, med god tillgänglighet för alla. Från denna mittpunkt har man direkt tillgång till grundskolan, gymnasieskolan och flerbruks-/simhallen. Grundskolan och gymnasieskolan är organiserade runt varsin amfiteater, och elevutrymmen och specialrum vetter mot dessa. Amfiteatrarna fungerar som undervisningsutrymmen, uppehållsutrymmen och vertikalkommunikation. Elevytorna är organiserade så att de har visuell öppenhet mot gemensamhetsutrymmena. Grupprum och förråd ligger som en ljudmässig och visuell avskärmning. Alla specialrum är lagda så att de är öppna mot gemensamhetsutrymmena, vilket ger fin visuell öppenhet och insyn i de aktiviteter som sker där. Gemensamhetsutrymmena kommer också att fungera som utställningsområde.

Skolan är zonindelad i förhållande till exponering mot social gemenskap. Skolan har rum för mindre grupper för att ge trygghet, samtidigt som den bjuder på många utrymmen av olika karaktär som många kan använda tillsammans.

Kontaktperson

Gunnar
Gunnar Næss Avdelningschef
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Ny skola och idrottsanläggning Plats: Stiklestad allé 8, Verdal Kund: Verdal Kommune Bruttoarea: 14 400 m2 Status: Färdigställt 2011 Samarbetspartner: Totalentreprenør NCC Construction Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur