UNN PET-center

UNN PET senter 1_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Foto: Hundven-Clements Photography
UNN PET senter 2_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Foto: Hundven-Clements Photography
UNN PET senter 3_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Foto: Hundven-Clements Photography
UNN PET senter 4_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Foto: Hundven-Clements Photography
UNN PET senter 5_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
UNN PET senter 6_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
UNN PET senter 7_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
UNN PET senter 8_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
UNN PET senter 9_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
UNN PET senter 10_LINK arkitektur_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Förra Nästa

UNN PET-center

För Universitetssjukhuset i Nordnorge (UNN) har vi projekterat och gestaltat ett komplett PET-center med nuklearmedicinsk läkemedelstillverkning, avdelning för komparativ medicin och laboratorier för farmaceutisk kemisk forskning. Här ryms dessutom produktionslokaler för Sykehusapotek Nord HF.

UNN PET-center är en toppmodern anläggning som främst kommer att emot cancerdrabbade patienter. Med högteknologisk utrustning och avancerad bilddiagnostik kan cancer upptäckas i tidigt skede. Även sjukdomar i det centrala nervssystemet samt hjärt- och kärlsjukdomar kan identifieras med hjälp av PET-undersökningar.

PET står för positronemissionstomografi och PET-kameraundersökning är en metod som används för att undersöka olika organ i kroppen, bedöma sjukdomstillstånd eller följa effekterna av en behandling. UNN PET-center har tillgång till en cyklotron som placerats under mark. Här framställs radioaktiva isotoper som laboratorierna här använder för att ta fram radiofarmaka som sedan används för att PET-skanna patienterna.

Centret har utformats för att bidra till omgivningen även kvällstid, då fasadens blå-gröna glas lyser upp i mörkret.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Gunnar Næss Avdelningschef
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Hansine Hansens vei 82, Tromsø Kund: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Bruttoarea: 9 800 m2 Status: 2015-2018 Tjänster: Arkitektur / Landskapsarkitektur / BIM Miljöaspekt: Energimärkning B (NO), passivhuskomponenter