Torslandaskolan – världens bästa skola när det regnar

Torslandaskolan
Illustration: LINK arkitektur
Torslandaskolan
Illustration: LINK arkitektur
Torslandaskolan
Illustration: LINK arkitektur
Torslandaskolan
Illustration: LINK arkitektur
Förra Nästa

Torslandaskolan – världens bästa skola när det regnar

I Torslanda, strax utanför Göteborg, planeras en ny grundskola för ca 600 barn i årskurs F-6 inkl. särskola. Här har stor vikt lagts vid barnens utemiljö, där regnet har fått spela huvudrollen.

Vattnet syftar till att öka kunskaperna i klimatförändringar i allmänhet och vatten i synnerhet. Att barnen, på ett lekfullt sätt, lär sig om kraftiga regn, översvämningar och infiltration har varit ledord i projektet.

Det varierade taklandskapet och fasadgestaltningen bidrar till orientering och identifikation hos barnen. Vid den välkomnande entrén separeras trafiken och fotgängare/cyklister prioriteras. LINK arkitektur har skapat en trygg, lekfull och lärorik skola som framhäver vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse. Regnvattnet samlas i en dagvattenflod mitt på skolgården för att sedan mynna ut i ett floddelta. Öppnings- och stängningsbara slussar och en effektfull regngardin uppmuntrar till lek och lärande.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Upphandlingsform: Tävling Plats: Torslanda Kund: Göteborgs stad Bruttoarea: 8 500 m2 Status: Pågående Tjänster: Landskapsarkitektur / Arkitektur