Tallbohov

Tallbohov

I stadsdelen Söderhöjden, norr om Stockholm, ville kommunen förtäta och samtidigt bredda utbudet av bostadsformer i området. En markanvisningstävling utlystes och LINK arkitektur, i samarbete med Nyhem, stod som vinnare.

Tävlingsförslaget ”Hemma på vår gata i stan” omfattar ca 140 bostadsrätter. De nya husen syns tydligt från motorvägen och bidrar till en ny identitet för området i en strävan att sammanlänka Barkarbystaden och Jakobsberg.

Bostäderna består av moduler som är byggda med ett lågenergisystem för ventilation och husen med central uppvärmning för att minimera drift- och förvaltningskostnader över tid. Klimatskalet minimerar byggnadernas nettoenergi och byggnaderna använder ett värmesystem som kombinerar återvinning av frånluft, förvärmd tilluft och/eller varmvatten. Som komplement till det hållbara energisystemet, finns möjlighet till solceller på taken. Den industriella produktionen minimerar materialspill och onödigt emballage, samt minimerar behovet av energikrävande maskiner på arbetsplatsen.

Bostädernas läge intill motorvägen leder ofta till höga plank, men för att undvika det har arkitekterna vänt bostäderna mot den bullerfria sidan och låtit de sammankopplade huskropparna själva agera bullerskydd.

I samklang med den omgivande tallskogen har husen fått fem olika utseenden som skiftar mellan cortenstål, skiffer och trä i kontrast till stål, zinkplåt och glas. Husens skillnader i höjd och vinklar samt de glasade trapphusen bidrar till en variation i området samtidigt som de förhåller sig till, och balanserar, miljonprogrammets arkitektur. Stolt tornar de nya husen fram och sätter Söderhöjden på kartan.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Upphandlingsform: Tävling Plats: Järfälla Kund: Nyhem Projektutveckling Status: Pågående Samarbetspartner: Arkitema (landskap) Tjänster: Arkitektur