Strømsø torg

Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Strømsø torg

Strømsø torg är ett flerfunktionellt torg vid järnvägsstationen i Drammen.

Stømsø torg ligger i direkt anslutning till Drammens järnvägsstation, Norges fjärde största station med över 2,2 miljoner resande om året. Strømsø torg är en del av Drammens viktigaste stadsförbindelse – förbindelsen mellan det klassiska torget i stadsdelen Bragernes och hållplatstorget i stadsdelen Strømsø som binds ihop av Bragernes bro.

Torget har totalrenoverats och ger idag intryck av en värdig ankomstplats och en storstuga för staden. Mjuka trafikanter har satts i fokus genom att man har reducerat trafikbelastningen, anpassat för gående och cyklister samt genom en bättre universell utformning. Torget är delat i en stor öppen plats och en parkdel. Ett stort antal människor korsar torget för att komma till bussar och tåg. Den öppna platsen framför stationen uppmanar till vistelser på en solig del av torget och är flexibel vad gäller olika behov och arrangemang. Torgets fokus är vattenskulpturen formgiven av den engelske konstnären William Pye. Heltäckande natursten definierar och förenklar torget samtidigt som den framhäver fasaderna som omger torget. Parkdelen mot söder är lugnare och mer tillbakadragen. Den gamla fontänen har fått en ny plats, och med bänkar och träd som ramar in platsen är den ett trevligt ställe att invänta bussen på. Parken består av träd och gräsytor som uppmuntrar till informellt bruk.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Stadsrum - restaurering av utomhusanläggning Plats: Strømsø Torg 1, Drammen Kund: Drammen kommun Utomhusanläggning: 14 000 m2 Status: Färdigställt 2012 Samarbetspartner: Multiconsult AS och kunstner William Pye Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Robusta och hållbara material. Utformning för kollektivtrafik och cyklister.