Stovnertårnet

Stovnertårnet.
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet.
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Förra Nästa

Stovnertårnet

Norges mest inkluderande innovationsprojekt inom landskapsarkitektur

Stovnertårnet korades till vinnare av Innovasjonsprisen för tillgänglig utformning inom landskapsarkitektur. Priset delas ut av DOGA, på uppdrag av Kulturdepartementet i Norge. Projektet är en del av ett större områdeslyft, med målet att tillgängliggöra platsen för alla och samtidigt skapa en så stark attraktionskraft att det blir en destination i både stadsdelen och Oslo.

Tornet är vackert beläget på en historisk plats. Det ligger i anknytning till lokala vandringsleder och är därmed lättillgänglig för alla som vill njuta av en magnifik utsikt.

En svävande gångbro, tillgänglig för alla

När projektet landade på ritbordet hos landskapsarkitekterna på LINK Arkitektur, uppstod idén om att utforma en svävande gångbro, istället för ett traditionellt torn.

Högt upp bland trädtopparna, kan två personer vandra tillsammans till den högsta punkten. Vägen upp är tillgänglighetsanpassad och bjuder på en utsikt över åsar, träd och bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten. Platåerna längs gångbanan ger plats för flera att sitta ned tillsammans, slappna av och njuta av naturen.

Utformningen är inspirerad av hur fåglar flyger upp i luften, där platåerna är fågelns bo och pelarna som bär upp gångbanan är varsamt placerade i terrängen. Limträstolparna påminner om grenar eller trädstrukturer och är anpassade till marken och de existerande träden så att minst möjliga ingrepp uppstår.

Säkerhet och trygghet

Räcket har en höjd på 1,3 meter, vilket både ger en reell säkerhet och en upplevelse av trygghet. Belysningen i tornet understödjer konceptet och den cirkulära rörelsen. Det bidrar till att närområdet uppfattas som tryggt och tillgängligt.

Utformning, materialval och säkerhet har varit en prioritet i projektet och bärande konstruktioner är placerade så varsamt som möjligt i förhållande till terrängen.

Ellen de Vibe, arkitekt och pensionerad direktör för Plan- och byggnadsnämnden i Oslo har uttalat: ”Jag kunde lätt ha sagt Operan, men väljer Stovnertårnet, som Oslos vackraste byggnad. Byggnadsverket gör att brukaren upplever staden på ett nytt sätt”

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Etablering av utsiktstorn Plats: Tokeruddalen 105, Oslo Kund: Oslo kommune, Bymiljøetaten Bruttoarea: 2 000 m2 Utomhusanläggning: 2 000 kvm, 265 m lång gångbana Status: Färdigställt 2017 Samarbetspartner: Multiconsult AS, ÅF Lighting, Bydel Stovner Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Social hållbarhet Arkitekturpris: Kategorivinnare av landskapsarkitektur i Innovasjonsprisen for Universell Utforming, i regi av DogA 2020