Spetalen skole

Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Spetalen skole
Spetalen skole, Saltnes / Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Spetalen skole

Spetalen Skole ligger på en vacker naturtomt i den lilla tätorten Saltnes invid Oslofjorden. Berghällar och bevarade träd erbjuder en lekfull utemiljö till skolan som utformats som ett litet bysamhälle, uppbyggt av fler mindre huskroppar med olika funktioner.

Spetalen Skole var i behov av modernisering för att passa dagens undervisningsformer. Större delen av skolan skulle ersättas med nya byggnader, men en del var i tillräckligt gott skick för att bevaras och rustas upp. Nybyggnaderna har placerats på samma plats som den tidigare skolan för att bevara så mycket av naturmiljön som möjligt.

Den nya skolan har delats in i två flyglar, en för lågstadie och en för mellanstadie. Skolans 280 elever kommer till sina klassrum via egna separata entréer, medan huvudingång för besökare har förlagts centralt, mitt emellan flyglarna. De nya delarna knyts samman med den befintliga av ett gemensamt, centralt rum med en stor amfiteater. Rummet fungerar som huvudentré, scen, aula och mötesplats för hela skolans elever och personal. Den äldre delen av skolan har under renoveringen byggts om för administration. Utöver undervisningslokalerna har en ny multifunktionshall byggts på tomten, med kafé och träningslokaler som delas med de boende i Saltnes.

För att passa in på naturtomten har fasaderna klätts i träpanel, där fönstersättning och nischer står för den lekfullhet som bidrar till att Spetalen Skole upplevs som en trygg och välkomnande miljö.

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Ny- och ombyggnad Plats: Saltnes Kund: Råde kommune Bruttoarea: 8 600 m2 Status: Färdigställd 2017 Samarbetspartner: Multiconsult, InSitu, Solid Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / Tillgänglighetsanpassning