Södersjukhuset – en framtidssäkring

Södersjukhuset, Stockholm
Södersjukhuset – Årets Miljöbyggnad 2018 / Illustration: Brick Visual
SÖS, försörjningskvarter samt akut- och behandlingsbyggnad
SÖS, försörjningskvarter samt akut- och behandlingsbyggnad / Jason Strong Photography
SÖS, försörjningskvarter
SÖS, försörjningskvarter / Jason Strong Photography
Södersjukhuset, Stockholm
Södersjukhuset, Stockholm / Illustration: Brick Visual
Förra Nästa

Södersjukhuset – en framtidssäkring

Södersjukhuset genomgår sin största förändring sedan det öppnade på fyrtiotalet. För att framtidssäkra sjukhuset kompletteras det med enpatientrum och behandlingsbyggnader där en modern teknikintensiv vård ryms. Det omfattande projektet pågår fram till 2020 och LINK arkitektur har fått förtroendet att rita de nya vård- och arbetsmiljöerna.

Södersjukhuset (Sös) erbjuder vård till två miljoner stockholmare men också till patienter från andra län och från utlandet. Dessutom är sjukhuset arbetsplats för över 4 600 människor. Utöver den omfattande upprustningen som nu pågår, uppförs tre helt nya byggnader på sjukhusområdet.

LINK arkitektur har genomgående arbetat med evidensbaserad design för att prioritera och utveckla utformningen av det nya Södersjukhuset. Målet har varit att skapa goda arbetsmiljöer och förutsättningar för en trygg och säker patientvård. God orienterbarhet är ett av de övergripande projektmålen vilket har uppnåtts genom enkla planlösningar med långa siktlinjer, utblickar, rikligt dagsljus och tydliga entréer i strategiska lägen. Dessutom har konstverk integrerats för att skapa landmärken som gör det lättare att navigera sig i byggnaderna.

Alla nybyggnader certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Guld.

Behandlingsbyggnad
En ny behandlingsbyggnad på 28 000 kvm, anpassad för framtidens teknikintensiva vård, uppförs som en förlängning av sjukhuset. Byggnaden kommer att innehålla en operationsavdelning med tjugofyra generella operations- och hybridsalar, samt norra Europas största akutmottagning. Här ryms även laboratorier, obduktion, mottagningar och en sterilcentral. Byggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen genom att ansluta till sjukhusets befintliga, ljusa putsfasad men tillför ett modernt formspråk genom ett skuret, uppglasat hörn och en fönstersättning med vinklade nischer. Ljusgårdar skapar visuell kontakt mellan olika verksamheter och släpper in det dagsljus som krävs för god arbetsmiljö och tillfrisknande.

Försörjningskvarter 
Ett 9 000 kvm stort försörjningskvarter inpassas i det intilliggande bostadskvarterets gatustruktur. Byggnaden är en förutsättning för en säker framtida drift och innehåller varumottagning, sop och tvätt, verkstäder och apotek. Fasaden är ett integrerat konstprojekt signerat Inger Andersson och utgörs av ett skal av sträckmetall som omger hela byggnaden. Byggnaden stod klar och togs i bruk våren 2018.

Vårdbyggnad
En ny vårdbyggnad med 173 enpatientrum, byggs som en förlängning av sjukhuset mot Årstaviken. I generella vårdavdelningar kombineras det patientsäkra enpatientrummet med korta gångavstånd för personalen och god visuell kontakt mellan patient och personal. Byggnaden är 19 000 kvm stor och rymmer även administration för akuten och en infektionsavdelning. Planlösningar och fönstersättningar tillvaratar utsikten mot Årstaviken på mesta möjliga sätt.   

Om och tillbyggnadsprojekt
Utöver nybyggnaderna omfattar LINK arkitekturs uppdrag ett antal om- och tillbyggnadsprojekt på totalt 19 000 kvm. En ny entrébyggnad med vänthall har ritats för akuten och befintliga delar av sjukhuset har byggts om för bland annat pre- och postoperation, akut, ambulanshall och trauma.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Ny- och ombyggnad Plats: Stockholm Kund: Locum AB Bruttoarea: 70 000 m2 Status: Pågående 2013-2020 Tjänster: Tillgänglighetsanpassning / Arkitektur / BIM / Beskrivning Miljöaspekt: Miljöbyggnad Guld