Slussens nya bussterminal

Slussens nya bussterminal

Slussen i Stockholm är en av Sveriges viktigaste knutpunkter. Nu står platsen inför en fullkomlig omvandling som omfattar land, vatten och berg. Tillsammans med WSP projekterar LINK arkitektur det komplexa projektet Slussen Berg - byggnationen av framtidens bussterminal inuti Katarinaberget.

I konkurrens med andra arkitektkontor fick vi uppdraget att gestalta och verkliggöra Foster & Partners och Berg CF Møllers tidiga idéer för Slussens bussterminal. Efter ett grundligt optimeringsarbete är vi nu i bygghandlingsskedet då vi gör verklighet av program- och systemskedets tidiga idéer för Slussens terminal. Vi utvärderar och förädlar varje del av terminalens stora pussel till ekonomiska, hållbara och funktionellt fulländade lösningar.

Den nya bussterminalen är tillägnad dagens och morgondagens resenärer, alla de tiotusentals som kommer att passera nya Slussen varje dag. En ny entréhall med förbindelse till tunnelbanan, ett mellanplan och en vänthall skapas. Alla bussar från Nacka och Värmdö kommer att angöra Slussen via en ramp ner från Stadsgårdsleden, i höjd med Fotografiska museet.

I bussterminalen kommer många lager av liv att samexistera inuti berget: en aktiv mötesplats, en komplicerad trafikapparat och en stor arbetsplats. Det ger oss exceptionella utmaningar i form av logistiska flöden, trafik, tillgänglighet, ventilation, akustik och säkerhet. Utanpå denna multifunktionella insida inreder vi en trygg, varm och välkomnande plats för alla jäktade Stockholmare.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Plats: Katarinavägen, Stockholm Status: Pågående 2013-2019 Tjänster: Arkitektur