Skeppsbron, Älvstaden i Göteborg

Skeppsbron, Göteborg
Illustration: LINK arkitektur / Axion
Skeppsbron, Göteborg
Illustration: LINK arkitektur / Axion
Skeppsbron, Göteborg
Illustration: LINK arkitektur / Axion
Förra Nästa

Skeppsbron, Älvstaden i Göteborg

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt där stora hamnområden ska omvandlas till attraktiva stadsdelar. På Skeppsbron, en av de centrala delarna, genomför vi ett pilotprojekt för levande bottenvåningar och gaturum, som utgångspunkt för utvecklingen i hela Älvstaden.

Här har vi kombinerat vår kompetens inom stadsbyggnad, placemaking och inredningsarkitektur för att skapa levande bottenvåningar och gaturum där gränsen mellan inne och ute suddas ut.

Framgångsfaktorn ligger i att planera platsen utifrån stadsrummet, nerifrån och upp och inifrån och ut, samt att fokusera på den mänskliga skalan framför en överordnad plan. För att säkra en vitaliteten i området har kommunen valt att bibehålla ägarskapet av gaturummen och bottenvåningarna och sälja tomterna från plan två och upp. Aktiva fasader och goda förbindelser mellan inom- och utomhusaktiviteter är avgörande faktorer för att skapa ett attraktivt område på Skeppsbron.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Strategi och detaljplan Upphandlingsform: Tävling Plats: Göteborgs Stad , Göteborg Kund: Älvstranden Utveckling Status: Pågående Tjänster: Stadsbyggnad / Inredningsarkitektur