Skandionkliniken

Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Skandionkliniken
Hundven Clements Photography
Förra Nästa

Skandionkliniken

På en höjd i centrala Uppsala tornar en ny gestalt upp sig. Skandionkliniken, Nordens första cancerklinik för behandling med protoner. I anslutning till kliniken har ett patienthotell med 86 dubbelrum byggts. Sju landsting står tillsammans med Akademiska Hus bakom detta unika samverkansprojekt. LINK vann 2007 ett parallellt uppdrag med ett förslag där tomtens byggbara yta utnyttjades maximalt och Uppsala gavs en ny profilbyggnad med ett tryggt och högteknologiskt inre. Kliniken öppnade 2015 och kommer att behandla cirka tusen patienter om året.

Akademiska Hus bjöd 2007 in LINK till ett parallellt uppdrag om Skandionkliniken i Uppsala, i konkurrens med tre andra arkitektkontor. Under tävlingens gång utökades programmet till att omfatta ytterligare en byggnadsvolym, som sedermera kom att bli ett hotell. Vi mötte en spännande arkitektonisk utmaning i att till en helhet sammanfoga alla komplexa byggtekniska krav och funktioner; en mycket avancerad strålbehandling, förberedelserum, kontor, konferensrum, ett hotell och en restaurang. Tillsammans skulle de skapa en trivsam, effektiv och omhändertagande helhet för patienter, medarbetare och besökare. Att kunna samla flera så olika verksamheter i ett gemensamt skal har varit den bärande arkitektoniska idén i projektet.

LINKS vinnande förslag presenterade en planlösning med ett effektivt processflöde. Vi gav kliniken ett sammanhållet uttryck och en tydlig identitet, som inte bara manifesterar klinikens betydelse och kapacitet utan också den banbrytande samarbetsform som har gjort den möjlig. Byggnadens vertikalt mönstrade fasader möter besökaren redan på håll. Den upplyfta och luftiga hotellbyggnaden har fått ett skirt uttryck genom perforerade aluminiumplåtar med mönster inspirerade av spetsgardiner. Den mer slutna klinikdelen i entréplanet fångar upp samma mönster på betong och glas i ett spel mellan insynsskyddad integritet och välgörande utblickar.

En protonbehandlingsklinik kräver hög säkerhet och IBA, som är leverantör av strålningsutrustningen, har ställt tekniskt mycket avancerade krav på byggnadens strålningsdel med upp till 3,5 meter tjocka strålningsskyddande väggar av järnmalmsbetong. Ett effektivt patientflöde gör det möjligt för fler patienter att ta del av behandlingsformen. Det har funnits en stark önskan att skapa en innemiljö som inte refererar till sjukhus. Det har inspirerat oss till att så långt som möjligt arbeta med naturmaterial. Ljusa väggar och laserade träribbspaneler möter en kulörstark palett skapad av konstnären Filippa Arrias. Tillsammans med ljusinsläpp och dagsljussimulering ger färgerna energi till patienter och medarbetare. En omsorgsfullt utformad trädgård har fått en central placering mellan väntrum och uppvakningsrum.

Med utblick över staden ligger det miljöklassade hotellet med 86 rum. Hotellets resliga volym bär fram anläggningens identitet. Dess perforerade plåtfasad med fönsternischer ger byggnaden en mänsklig skala och en textil känsla. Klinikens naturmaterial följer med in i de stora ljusa dubbelrummen, genom restaurangdelen och ut på takterrassen med fantastisk utblick över staden. Det är en fristad för tillfrisknande patienter. Men också en välkomnande plats för tillresta Uppsalabesökare.

Som generalkonsult har vi fört projektet framåt i detalj och helhet. I partneringsamarbete med NCC har vi utvecklat rutiner och processer för att genomföra en avancerad BIM-projektering. Resultatet är mycket väl samordnade konsulthandlingar och en effektiv byggprocess med förklarande 3D-bilder ända ut till montörernas arbetsplats.

Skandionkliniken har uppförts i partneringsamverkan med NCC och den första patienten behandlades 2015.

Byggnaden har tilldelats PLÅTpriset 2015 och har nominerats till Årets Bygge 2015 samt fått Special Mention, Architizer A+ Award.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Artillerigatan 2 , Uppsala Kund: Akademiska Hus Bruttoarea: 14 300 m2 Status: Färdigställt 2014 Samarbetspartner: NCC Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / BIM Arkitekturpris: PLÅTpriset 2015