Sjölunda skola

Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Sjölunda skola

Sjölunda skola ligger i ett av Lidköpings sjönära utbyggnadsområden där den tillsammans med flerbostadshus och villor bildar en ny stadsdel.

Skolan är projekterad för 350 elever i åk. F-6, men kan ställas om till högstadie och/eller rymma en extra parallellklass vid behov.

Skolan är byggd på en långsmal tomt längs ett skogsområde och drar nytta av naturen genom att integrera den i undervisningen och göra den till en del av verksamhetens identitet.

Skolbyggnaden består av en huskropp med fyra olika lärmiljöer i två plan vilka kan samnyttjas för ökad flexibilitet. Byggnaden är baserad på en modul för modernt lärande, som också den är framtagen av LINK arkitektur. Lärmiljöerna är placerade på varsin sida av en central byggnadsdel som rymmer torg, bibliotek och ämnessalar för musik, slöjd, naturvetenskap etc. I den norra delen finns skolans matsal, kopplad till det kök som delas med Sjölunda förskola och på södra delen av tomten finns en idrottshall.

Skolan togs fram i en styrd totalentreprenad i stor samverkan och öppenhet.

BRA: ca 6 500 kvm inkl. kök, matsal och idrottshall

Kontaktperson

Johanna Eriksson
Johanna Eriksson Avdelningschef
Kontor:
Lidköping
Mob:
+46 76 138 73 58
Tel:
+46 10 479 99 63
johanna.eriksson
@linkarkitektur.se
Plats: Basvägen 1, Lidköping Kund: Lidköpings kommun/MVB Astor AB Bruttoarea: 6 500 m2 Status: Färdigställt 2017 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Miljöbyggnad Silver