Rigshospitalets Nordflygel – rum för människor, med plats för framtiden

Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Förra Nästa

Rigshospitalets Nordflygel – rum för människor, med plats för framtiden

Nordflygeln tillskapar 54 000 nya kvadratmeter på Rigshospitalet, över 200 patientrum, moderna operationssalar, en intensivvårdsavdelning samt nya mottagningar. Flygeln är utformad för att skapa patienttrivsel i en läkande vårdmiljö där personalens behov tillgodoses och framtidens vård säkras.

Nordflygeln är ett spektakulärt byggnadskomplex på Rigshospitalet. Målet har varit att skapa en byggnad som främjar patienternas tillfrisknande samtidigt som effektiviteten och funktionaliteten optimeras. De 54 000 m2 är fördelade på 7 våningsplan och rymmer sammanlagt 209 patientrum, varav 196 enpatientrum med eget badrum, 33 operationssalar, intensivvårdsavdelning, mottagningar, bilddiagnostik samt plats för forskning. Utformningen är resultatet av ett tätt samarbete mellan LINK arkitektur, 3XN arkitekter och ingenjörsverksamheten Sweco. Dessutom har landskapsarkitekterna Kristine Jensens Tegnestue och den tyska arkitektverksamheten Nickl & Partner varit samarbetspartners i projektet.

Flödesoptimering

Byggnaden har givits en sicksack-form, inspirerad av ett kardiogram, som genomskärs av en huvudartär. Strukturen gör det möjligt för personalen att snabbt ta sig från punkt A till B, samtidigt som patientrummen är placerade så att de inte störs av förbipasserande.

– Vi gläder oss åt att inviga den nya flygeln, som markerar ett stort steg på vägen mot ett ännu mer tidsenligt och rymligt Rigshospital. Från projektering till byggprocess har vi haft ett konstruktivt samarbete med arkitekter, ingenjörer och entreprenörer om inredning och design, arbetsflöde och patientbehov. Vi ser nu fram emot att flytta in i en vårdbyggnad av högsta standard, som är skapat för att tillmötesgå nutidens behov och framtidens förändringar, säger sjukhusdirektör Per Christiansen.

Överblick och orientering

Placeringen av mottagningar och patientrum på tre våningsplan, sammanbundna av den genomgående axeln, svarar mot behovet av multianvändning och en smidig övergång mellan de olika avdelningarna. Det är dessutom optimala ankomstförhållanden för dagkirurgipatienter, likaså är pre- och postoperation placerat i anslutning till operationsavdelningarna.

Två spiraltrappor och fyra centrala hisstorn förbinder våningsplanen med det centrala huvudstråket. Trapporna är placerade i öppna atrier som förser byggnaden med rikligt dagsljusinsläpp. I anslutning till trapporna finns uppehållsytor på varje våning. För att förenkla orienteringen har varje våningsplan sin egen kulör på golv, dörrar och utvalda väggar.

Konstverk av Olafur Eliasson, Malene Landgreen och Erik A. Frandsen ger färg och liv invändigt i byggnaden och tonar ned de sterila sjukhusmiljöerna. Verken är placerade i atrierna och ger rummen en stark identitet, som syns både inifrån och utifrån. Därmed blir dessa rum tydliga landmärken som stärker orienterbarheten ytterligare.

En del av staden – och samtidigt sin egen

Byggnaden förhåller sig till sin omgivning genom att vara som högst mot det befintliga sjukhuset och som lägst i riktning mot de lägre byggnaderna på andra sidan vägen. Gavlarna öppnas upp mot parken istället för att bilda en bastant mur.

En läkande vårdmiljö har varit en styrande princip på alla nivåer. De öppna glaspartierna låter dagsljuset flöda in i byggnaden och skapar sammanhang mellan byggnadens interiör och den intilliggande parken. De gröna omgivningarna och den öppna byggnaden skapar trygghet och lugn för såväl patienter som anhöriga. Resultatet är en sjukhusbyggnad där det är enkelt och trevligt att vara, och där patienterna får optimala förutsättningar för trivsel och tillfrisknad.

För nutiden och för framtiden

Den arkitektoniska grundtanken har varit att skapa ett uttryck som signalerar öppenhet, transparens, trygghet och mänsklighet – och samtidigt skapa en byggnad som står sig över tid, är flexibel och kan forma sig efter framtidens utveckling för sjukhusdrift. Nya behandlingsformer och konstant digital innovation kommer fortsatt att utmana det existerande sjukhusets ramar. Därför har den norra flygeln, sitt expressiva uttryck till trots, byggts efter enkla principer som ger stor flexibilitet i förhållande till morgondagens förändrade och nya behov.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Direktör Hälsa / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Uppdragstyp: Nybyggnad Upphandlingsform: Tävling Plats: Blegdamsvej 9, København Ø Kund: Region Hovedstaden Bruttoarea: 88 900 m2 Status: Färdigställt Samarbetspartner: 3XN, Sweco, Kirstine Jensens Tegnestue Tjänster: Helse og omsorg / Byggadministration / Beskrivning / Tillgänglighetsanpassning / BIM / Arkitektur Miljöaspekt: Gröna tak Arkitekturpris: WAF Award Best Future Hospital