Rigshospitalet

Rigshospitalet

Uppdraget vid Rigshospitalet omfattar en helt ny flygel i norr, patienthotell, kontor samt ett parkeringshus. Flygeln ska rymma funktioner för Orthocentret och Neurocentret, bl.a. medicinska mottagningar, radiologisk enhet (med forskningsenhet),operationssalar och patientrum.

Med utgångspunkt i modern forskning, strävar vi efter att skapa en läkande arkitektur med patientens hälsa och upplevelse i centrum. Flexibilitet, logistik och robusthet utgör ramverket för att vårdmiljöerna ska kunna tillgodose behoven som finns idag – och imorgon.

Det arkitektoniska huvudgreppet är en v-formad struktur, upplyft upp av två huvudaxlar som säkerställer korta avstånd och underlättar navigeringen. Utformningen ger maximal utblick mot den intilliggande parken och ger goda dagsljusförhållanden. Fas 2 av projektet omfattar ytterligare funktioner för Neurocentret i den nya flygeln, inklusive mottagningar, laboratorier, forskningenheter, kontor etc.

Kontaktperson

Mogens Kristensen
Mogens Kristensen Direktor Aarhus & HR / Arkitekt
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 20 11 17 11
mkr@linkarkitektur.dk
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Blegdamsvej 9, København Ø Kund: Region Hovedstaden Bruttoarea: 88 900 m2 Status: 2012 - pågående Samarbetspartner: 3XN, Nickl & Partner, Grontmij, Kirstine Jensens Tegnestue Tjänster: Arkitektur / BIM / Tillgänglighetsanpassning / Beskrivning / Byggadministration Miljöaspekt: Gröna tak Arkitekturpris: WAF Award Best Future Hospital