Placemaking in the Nordics

Placemaking in the Nordics

Placemaking in the Nordics är ett samverkansprojekt om trygghet, attraktivitet, värde och identitet.

Otrygga stadsrum som inte används är ett välkänt problem. Runtom i världen har metoden Placemaking tillämpats för att råda bot på fenomenet. Metoden bygger på att tillvarata en plats tillgångar och potential för att öka människors välmående och skapa en trygg plats med identitet, attraktivitet och värde.

Placemaking in the Nordics är ett samverkansprojekt med 16 deltagande kommuner, organisationer och fastighetsutvecklare från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna. Syftet är att ta den metod som fungerar i städer som New York, Tokyo och Bradford och anpassa den till nordiska förhållanden. Bakom projektet står LINK arkitektur, Future Place Leadership och Tryggare Sverige.

Målet är öka förståelsen för och kunskap om de verktyg och metoder som används för att uppnå trygga och attraktiva platser med stark identitet och högt värde. Vilka är utmaningarna, hindren och framgångsfaktorerna? Resultatet kommer att samlas i en ”verktygslåda” med goda exempel och konkreta arbetssätt.

Projektet är pågående sedan 2019 och förväntas pågå till 2020.

Vill du veta mer?
Kontakta Petra Svensson Gleisner:
petra.gleisner@linkarkitektur.se, 070-271 57 59

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Status: 2019-2020 Samarbetspartner: Future Place Leadership och Tryggare Sverige Tjänster: Urbanism / Urbanisme