Parkportalen

Parkportalen
Illustration: MIR
Parkportale
Illustration: MIR
Parkportalen
Illustration: MIR
Förra Nästa

Parkportalen

Parkportalen är en ny och framtidsanpassad kommersiell byggnad, som med hjälp av BREEAM Excellent-certifiering kommer att byggas med hänsyn till och respekt för både miljö och användare.

Byggnaden kommer med sina 25 000 m2 och upp till 8 våningar höga torn att bilda hörnstenen för Jåttåvågens nya ingångsportal. Platsen är den attraktiva ”Riggtomten” som ligger längs Boganesveien och Jåttåvågveien. Platsen är särskilt unik eftersom den är riktad mot Jåttå gymnasium på andra sidan Jåttåvågveien, där de tillsammans bildar en ny ingångsportal till Jåttåvågen. Byggnaden växer på höjden från norr till söder och anpassar sig till skalan i omgivningarna. Huvudvolymerna delas upp vertikalt i sammanflätade volymer som ger byggnaden en skala som harmonierar med de omkringliggande byggnaderna. Det har varit fokus på värme och textur i materialvalen, för att främja ett tillmötesgående och inbjudande uttryck i fasaderna.

Energi/miljö
Projektet har en tydlig miljöprofil med starkt fokus på miljö, energibehov och energiförbrukning i utformningen och ska uppfylla passivhus-standard. Byggnadskroppen har utformats yteffektivt, vilket ger ett lågt energibehov. Det har varit fokus på att forma mindre atrier som ger sikt mot det fria från alla arbetsplatser, och mesta möjliga antal kvadratmeter längs fasaden med tillräckligt dagsljus. Atrierna i byggnaden är oklimatiserade men fungerar som buffertzoner. De är tempererade största delen av året och används som gröna vinterträdgårdar. Naturlig ventilation förhindrar överhettning i atrierna under sommarhalvåret.

Kontoren längs atrierna har tillbakadragna tak för högre fönster och mer dagsljus. Storleken på atrierna är anpassad genom en process där dagsljuset och ytutnyttjandet noggrant har beräknats, för att säkra tillräckligt med dagsljus i alla kontor. För att uppnå detta används högreflekterande material på väggarna i atrierna, med olika andel glas för olika våningar. Glasandelen i atriernas väggar varierar från mycket glas i längst ner till mindre högst upp. Detta gör att mer ljus reflekteras ovanifrån och ned för att ge en jämn ljusfördelning i atrierna.

BREEAM
Byggnaden ska BREEAM-certifieras med ambition om nivå ”Excellent”. Genom denna miljöklassificering utvärderas byggnadens miljöegenskaper, för att säkerställa en hållbar design. Certifieringen ska täcka följande kategorier:

  • Ledning och administration
  • Hälsa och administration
  • Energiförbrukning
  • Transport
  • Vatten
  • Material
  • Avfall
  • Ytanvändning och ekologi
  • Föroreningar
  • Innovation

BREEAM-arbetet är en fortlöpande process som har varit i gång sedan projektstarten, då det genomfördes en förstudie. Projektet lever fortsatt upp till nivå ”Excellent” i designfasen. De primära målsättningarna i BREEAM för Parkportalen är närheten till lokala knutpunkter, inomhusklimat, dagsljus, energieffektivitet, flexibilitet och miljövänliga materialval. Kriterierna i BREEAM har påverkat projektets utformning, exempelvis måste atriernas storlek uppfylla krav på utsikt mot dem.

Flexibilitet
I tävlingen har uppdragsgivaren satt flexibilitet som fokus för att underlätta hyresgästanpassning. Byggnaden tillmötesgår detta med den sammanflätande strukturen som är uppbyggd runt centralt placerade kärnor. Detta ger en väldigt flexibel byggnad som kan ändras och anpassas efter hyresgästernas önskemål. De olika ”fingrarna” kan kombineras på olika sätt medan alla har tillgång till kärnorna.

I planlösningen är det fokus på att få en kompakt byggnad med mesta möjliga kontorsyta längs fasaderna och samtidigt säkra dagsljus och utsikt mot det fria genom atrierna från alla kontor. Varje finger kan på detta sätt både inredas med en fullständig cellkontorslösning, ett öppet kontorslandskap eller en kombination av båda. Toalettstammar är placerade längs ryggraden i byggnaden tillsammans med skrivarrum, mötesrum och pentry. Detta ger ett bra lokalutnyttjande och säkerställer tillgänglighet för användarna av dessa funktioner.

Kontaktperson

Henriette Sagland
Henriette Sagland Avdelningschef Stavanger, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no
Plats: Boganesveien 56 , Stavanger Kund: Smedvig Eiendom AS Bruttoarea: 25 000 m2 Status: Pågående Tjänster: Arkitektur