Øvre Tomtegate 7

Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Øvre tomtegate 7
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Øvre Tomtegate 7

Rett etter tusenårsskiftet ble det nedslitte hovedbygget av den vakre trekantgården revet. Da familien Lersch kjøpte eiendommen ønsket de å gjenskape den historiske gården og ba om en utvidelse av eksisterende bolighus fra 1850-tallet med et tilbygg som erstatter det tidligere revne hovedhuset. Med dette grepet kunne en av de siste historiske gårdsanlegg som tidlig på 1900-tallet preget østsiden av Glomma gjenskapes.

Nybygget tar opp den historiske bygningsformen med saltak, men tolker denne på en minimalistisk måte slik at det gamle saltakshuset gjenoppstår som et trekledd skrin uten takutstikk og med åpne gavler. Med dette avgrenses det historiske gårdstunet samtidig som byggets hovedrom henvender seg mest mulig åpen mot den gamle hagen på sør- og nordsiden.  Hagen blir med dette en del av husets stue som er åpen til taket og slipper inn lys gjennom slisser som er plassert på strategiske steder. Terrassen er en naturlig fortsettelse av stuen som beskyttes av den overskytende hovedformen mot vind og innsyn.

Rommene er plassert i bygget som et stort trekledd møbel med loft på toppen og inngang fra gangen. Innerveggene innenfor hovedformen er kledd trefinerplater som er beiset lys. Skap mot gangen er utformet med skjulte dører slik at veggen fremstår med mulig helhetlig.

Bygget er kledd med låvepanel av Kebony både i fasaden og på taket. Fallrør og takrenner er plassert skjult bak kledningen slik at vann dreneres bort bak fasaden mens snø sklir av taket med god avstand til takrennene. Men dette holdes rennene alltid fri for is.

Vinduer og glassfelt er laget av glass-aluminium konstruksjoner.

Innvendig er det brukt slipt betong i gulvet. Varmerør som er innstøpt i gulvet mates fra varmeveksler som er koblet til jordbrønn.

Kontaktperson

Emil Gran  Andersson
Emil Gran Andersson Leder Team Fredrikstad, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Fredrikstad
Mob:
0047 994 86 444
ega@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybygg Upphandlingsform: Direkt uppdrag Plats: Øvre Tomtegate 7, Sellebakk Kund: M. & M. Lersch Bruttoarea: 110 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Bruk av kortreiste fasadematerial (Kebony), oppvarming gjennom masseovn, jord-varmeveksler