Nya Aalborg Universitetssjukhus

Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Nya Aalborg Universitetssjukhus
Nya Aalborg Universitetssjukhus / Illustration: LINK arkitektur
Förra Nästa

Nya Aalborg Universitetssjukhus

LINK arkitektur är del av konsortiet som står bakom det vinnande förslaget för Nya Aalborg Universitetssjukhus (NAU). Människan står i centrum genom hela projektet och stort fokus ligger på att tillgodose patienternas behov och skapa goda arbetsmiljöer. Sjukhusprojektet omfattar 170 000 m² vårdbyggnader men också 17 000 m² universitetslokaler och utarbetning av en översiktsplan som bland annat omfattar etablering av psykiatri, onkologi och patienthotell.

Det stora sjukhuskomplexet fungerar som en egen stadsdel, där skalan hålls på en mänsklig nivå genom stor variation i utformningen av de olika byggnaderna. Projektet består av två delar; sjukhuset och Aalborgs Universitet. Genom att placera de två verksamheterna tätt intill varandra, skapas goda förutsättningar för samverkan mellan vård och forskning.

Universitetssjukhuset byggs upp kring en optimerad logistik med fokus på säkra och logiska patientflöden. Kärnan i projektet är idén om ett gaturum som fortsätter in i sjukhusbyggnaden. Här ankommer alla patienter, besökare och personal för att sedan ta sig vidare till sina slutmål. Gaturummet fungerar som ett nav, underlättar navigeringen och ger korta gångavstånd till alla avdelningar. Dessutom erbjuder det en arkitektonisk upplevelse längs vägen. Akutmottagningen separeras med en egen entré, för att förenkla flödena ytterligare för de mest akuta patienterna.

Byggnadsstrukturen är planerad för en hög flexibilitet som kan svara mot framtida förändringar i verksamheterna. Det är också förberett för att enkelt kunna bygga ut sjukhuset vid behov. Stor vikt har lagts vid att utformningen ska resultera i gott om dagsljus och utblickar för de patienter som vårdas på avdelningarna – allt för att främja tillfrisknandet.

Landskapet kring universitetssjukhuset bearbetas för att förstärka det gröna dalstråket och integrera byggnaderna i systemet av gröna kilar som karaktäriserar området. Landskapets naturliga terräng utnyttjas för att optimera logistik och funktionalitet.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Direktör Hälsa / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Uppdragstyp: Nybyggnad Upphandlingsform: Tävling Plats: Gistrup Kund: Region Nordjylland Bruttoarea: 170 000 m2 Status: Pågående Samarbetspartner: LINK arkitektur, schmidt hammer lassen architects, creo arkitekter, Brix & Kamp, Oluf Jørgensen, NNE Pharmaplan, Royal Haskoning NL, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Bjørk & Maigaard, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Tjänster: Arkitektur / BIM / Tillgänglighetsanpassning / Beskrivning / Byggadministration / Sundhed