Norrtälje Bårhus

Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Norrtälje Bårhus
Foto: Åke E:son Lindman
Förra Nästa

Norrtälje Bårhus

Det nya bårhuset på Norrtälje sjukhus stod klart i februari 2015 och är en tillbyggnad till det befintliga sjukhuset. Genom hela projektet har fokus lagts på två delar; möjlighet till avsked för anhöriga i en konfessionsfri, värdig miljö samt en bra arbetsmiljö för personalen med fungerande flöde till det befintliga sjukhuset. 

Tegelfasaden präglas av hög detaljbearbetning med ett särskilt framtaget tegelförband och fönster och dörromfattningar av slipade betongelement. Både ut- och insida av ytterväggarna har klätts i tegel, vitlaserade askpaneler omger visningsrummet och golven har mönsterlagts med kalksten. Visningsrummet har en reliefmurad fondvägg med överljus som förstärker mönsterverkan. Utvändigt omgärdas visningsrummet av en mindre trädgård – en plats för reflektion. Bårhusets övriga verksamhet är beläget en trappa ner där miljön är av traditionell sjukhuskaraktär. 

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Esplanaden 24 , Norrtälje Kund: Norrtälje Sjukhus Bruttoarea: 700 m2 Status: Färdigställt 2015 Samarbetspartner: WSP Landskap