Norges Handelshögskola (NHH)

Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Norwegian School of Economics (NHH)
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Norges Handelshögskola (NHH)

Utbyggnad av Norwegian School of Economics (NHH) i Bergen – en ny byggnad som för samman högskolan.

När Statsbygg skulle bygga ut NHH i Bergen utlystes projektet som en ESS-tävling för ”bästa anbud”. LINK Arkitektur vann tävlingen tillsammans med Sweco som teknikkonsulter och Smedsvig Landskapsarkitekter AS.

Avsikten var en bättre integration av studentområdena genom omlokalisering av funktionerna i hyrda utrymmen, så att man fick ett enat campusområde.

Utmaningen har varit att skapa en tidsenlig och modern byggnad som både ska passa in med den befintliga byggnaden, som är ett viktigt kulturarv, och skapa en tydlig, egen identitet. Den nya byggnaden rymmer föreläsningssalar, konferensrum, läsesalar, studentkontor, matsalar, institutioner och administration.

Det har varit viktigt för de antikvariska myndigheterna och den lokala miljöenheten (Grønn etat) att byggnaden anpassas efter både befintliga byggnader och landskapet. Resultatet är en elegant och lågmäld lösning, men också frodig och framåtblickande. Byggnaden har integrerats i terrängen och höjden har reducerats till ett minimum. Fasaden har inspirerats både av omgivande växtlighet och bebyggelse.

Naturen som omger den nya byggnaden återspeglas i fasadens glatta ytor som en lek med ljus, skuggor och årstider. Interiören är klassisk men med en modern känsla.

Efter en anbudstävling 2011 fick LINK även rollen som inredningsarkitekt för projektet.

Nominerad till Bergen kommuns arkitektur- och stadsplaneringspris 2014.

Konstkonsulter för Koro: Jeremy Welsh och Harald Fenn

Konstnärer: Anders Sletvold Moe, Kurt Johannesen, Bjørn Kowalski Hansen, och Lello//Arnell

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Tillbyggnad Plats: Helleveien 30 , Bergen Kund: Statsbygg Bruttoarea: 14 000 m2 Status: Färdigställt 2013 Samarbetspartner: Obas Vest AS, Smedsvig Landskapsarkitekter AS, Sweco AS, Kilde akustikk Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning / BIM / Beskrivning Miljöaspekt: Lågenergibyggnad