Majåkerskolan

Majåkerskolan
Hundven-Clements Photography
Majåkerskolan
Hundven-Clements Photography
Majåkerskolan
Hundven-Clements Photography
Majåkerskolan
Hundven-Clements Photography
Majåkerskolan
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Majåkerskolan

Majåkerskolan är en ersättningsskola för 300 elever i årskurs F-6 och är uppförd på samma tomt som den tidigare skolan, mitt i bostadsområdet.

Skolan öppnar sig därfår åt tre håll. Lärmiljöerna är utformade enligt Lidköpings kommuns vision om framtidens skola med aktivitetsbaserade lärmiljöer och höga krav på ljus, ljud och energikrav. Skolbyggnaden är kompakt med en central huskropp med entréer, bibliotek och ämnessalar för musik, slöjd, naturvetenskap mm. samt en inbyggd idrottshall. Ut från denna sträcker sig lärmiljöerna i 1 resp. 2 plan. Det samlande ”navet” utgörs av en stor gradängtrapp där både spontana aktiviteter sker likväl som schemalagd undervisning och egenarbete. Majåkerskolans robusta och moderna karaktär avspeglar sig i fasaden som är i bla tegel och cortén.

Kontaktperson

Johanna Eriksson
Johanna Eriksson Regionchef
Kontor:
Lidköping
Mob:
+46 76 138 73 58
Tel:
+46 10 479 99 63
johanna.eriksson
@linkarkitektur.se
Plats: Kockgårdsgatan 6, Lidköping Kund: Lidköpings kommun/MVB Astor AB Bruttoarea: 6 000 m2 Status: Färdigställt 2018 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Miljöbyggnad Silver