Lonaparken, Bergen

Lonaparken
Illustrasjon: MIR
Lonaparken
Illustrasjon: MIR
Lonaparken
Illustrasjon: MIR
Lonaparken
Illustrasjon: MIR
Förra Nästa

Lonaparken, Bergen

Byggherre, NCC Utvikling, har engasjert LINK arkitektur as for utvikling av boligbebyggelse i Åsane senterområde (B6), og er også engasjert for utvikling av utomhusarealene for boligfeltene og for Park- og Vassdragsarealene. Prosjektet er gitt et urbant preg. Hele utbyggingen er på 554 boenheter med et tomteareal på 40 mål, fordelt på 6 delfelt. NCC Utvikling har satt som mål å Svanemerke boligene, som fører til en høyere energimerking enn TEK 10 på dette første byggetrinn. Byggehøydene definerer en variasjon fra leilighetshus til rekkehus, fra 4 til 7 etasjer. Prosjektnavnet Lonaparken kommer fra Ulsetlona og er med å skape stedstilhørighet. Tilknytingen til naboområdene via gang- og sykkelveiergir LonaParken et bilfritt bomiljø. Parkering ligger i en parkeringsetasje under gateplan. Parkeringsetasjen vil bli utformet og innholde elementer som skaper trygghet og gjenkjennelse. Byggene skal danne rammer for livet som beboerne skaper. Prosjektet har en enkel og stilren arkitektur med gode miljø- og energikvaliteter.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybygg Upphandlingsform: Direkt uppdrag Plats: Myrdalsvegen, Nyborg Kund: NCC utvikling Bruttoarea: 15 500 m2 Utomhusanläggning: 20 000 m2 Status: Under prosjektering Tjänster: Landskapsarkitektur / Arkitektur / BIM / Beskrivning / Tillgänglighetsanpassning Miljöaspekt: Målsetning om Svanemerking