Lidl – ett hållbart butikskoncept

Lidl konceptbutik
Foto: Mikael Olsson
Lidl konceptbutik
Foto: Mikael Olsson
Lidl konceptbutik
Foto: Mikael Olsson
Förra Nästa

Lidl – ett hållbart butikskoncept

Butikskedjan Lidl har tillsammans med LINK arkitektur utvecklat ett nytt butikskoncept med mycket hög hållbarhetsprofil i Sigtuna stadsängar. Den första butiken planeras i Sigtuna stadsängar och byggnaden ska miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM Excellent.

Efter vinst i en markanvisningstävling 2017, etablerar Lidl sin butik enligt ett koncept som uppfyller stadsdelens hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav. De höga hållbarhetsmålen innebär bland annat att byggnationen inte ska påverka platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner kring byggnaden och planteringar anläggs på taken. Solceller placeras på takens sydsidor i tillräcklig omfattning för att klara en energibesparing enligt BREEAM Excellent. Utanför butiken kommer besökarna att kunna ladda sina elcyklar och elbilar.

Miljökraven har bidragit till att förstärka det arkitektoniska uttrycket. Takets form är anpassat för maximerat solläge och den bärande träkonstruktionen med stora balkar och pelare bidrar till en visuellt stark miljöprofil. För att bryta ned byggnadens volym till en småskalig stadskaraktär, har den delats in i flera mindre kroppar. Gavelsidor med sadeltak bildar en uppbruten fasad med ett samlande veckat tak. Huset öppnar upp sig mot det intilliggande torget med hjälp av glasning i fasaden och ett tilltaget takutsprång. Återbrukat tegel används för de delar av fasaden mot gatan som inte är uppglasade.

Grunden för butikskonceptet är en traditionell marknadshall där flera verksamheter ryms under samma tak. Som komplement till Lidls egen butiksdel kommer bl.a. en delikatessbutik med saluhallskaraktär och servering att inrymmas. Den förslagna byggnaden har rymd och generöst ljusinsläpp, som tillsammans med noggrant utvalda naturmaterial skapar en attraktiv handelsmiljö.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Sigtuna Stadsängar Kund: Lidl Sverige AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: 2017- 2020 Samarbetspartner: SWECO, Tyréns, Landskapslaget, Redigo Energikonsult Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: BREEAM Excellent