Lidl – Sveriges första Noll CO2-byggnad

Lidl – Sveriges första Noll CO2-byggnad

Sveriges första NollCO2-byggnad har utvecklats genom ett pilotprojekt för Sweden Green Building Council. Bakom den nya butiksbyggnaden står Lidl i samarbete med LINK arkitektur.

Sweden Green Building Council har tillsammans med branschen tagit fram en certifiering för klimatneutrala byggnader. Det är en mycket krävande certifiering som tagits fram i linje med att möjliggöra för Sverige att nå sina klimatmål. När Lidl Sverige etablerade sig på Gotland, bliev butiksbyggnaden ett pilotprojekt för den nya certifieringen.

Vägen mot NollCO2-certifiering
Målet med certifieringen är att uppnå ett nettonollutsläpp under byggnadens livscykel. Det kräver ett långsiktigt helhetstänk och nära samarbete mellan beställare, arkitekt och byggentreprenör. Genom att optimera ytor och göra genomtänka val av bland annat konstruktion, material och energisystem, kan miljöpåverkan minimeras både under uppförande och förvaltning.

Konceptet för den nya butiken i Visby bestod av flera samverkande lösningar som bidrog till att uppnå certifieringskraven, exempelvis energisnål belysning, solcellsanläggning och växtlighet på butikens tak. Dessutom anlades eko-zoner för insekter och fåglar samt laddningsstationer för elbilar och elcyklar.

Livsmedelsbutiker kräver mycket hög energiförbrukningen men det finns stor potential i att återanvända spillvärme. Genom att optimera byggnadsvolymen minskas materialåtgång och energianvändning, vilket i sin tur minskar byggnadens CO2-påverkan. Det här krävde en genomtänkt anpassning av byggnaden i sin helhet – fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar och energisystem.

Butiken invigdes den 25:e juni 2020.
Projektet tilldelades Årets Bygge 2021, i kategorin industri/butik.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Skarphällsgatan 5, Visby, Gotland Kund: Lidl Sverige Status: Färdigställt 2020 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: NollCO2