Länsförsäkringar Västerbotten

Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Länsförsäkringar Västerbotten

I nära samarbete har LINK arkitektur och Länsförsäkringar Västerbotten utvecklat en ny kontorsbyggnad med höga hållbarhetsmål i centrala Umeå. Ett växande antal medarbetare och kunder krävde nya kontorsmiljöer för att kunna möta morgondagens krav på flexibilitet, lättillgänglighet och personliga kundmöten.

Kontorshuset ligger längs Rådhusesplanaden, stadens paradgata, som är klassad som en kulturmiljö av riksintresse. Detta har ställt höga krav på byggnadens arkitektoniska kvalitet, såväl utvändigt som invändigt.

Gedigna material med lokal anknytning har använts genom hela projektet. Trä, sten, stål och glas i kombination med varma naturnära kulörer, ska ge ett flexibelt och slitstarkt kontorshus som kan åldras med värdighet. 

LINK arkitektur har varit involverade i hela processen, från tidiga skisser och detaljplanearbete av hela det berörda kvarteret till slutgiltig utformning av såväl byggnad som inredning. Stor vikt har lagts vid att skapa ett kontorshus som förmedlar Länsförsäkringars företagsidentitet, med närhet, engagemang och enkelhet som starka värdeord.

Det nya kontorshuset kommer att miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM Excellent.

Kontaktperson

Torbjörn Windseth
Torbjörn Windseth Avdelningschef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 70 651 30 69
Tel:
+46 10 479 98 45
torbjorn.windseth
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Rådhusesplanaden 11, Umeå Kund: Länsförsäkringar Västerbotten Bruttoarea: 9 500 m2 Status: Färdigställt 2018 Tjänster: Inredningsarkitektur / Arkitektur Miljöaspekt: Breeam Excellent