Ladegårdsgaten

Ladegårdsgaten

71 leiligheter med parkeringskjeller fordelt over opptil 9 etasjer med en attraktiv beliggenhet i Sandviken- et av Bergens mest populære boligstrøk

Forutsetningen for konkurransen var en ny og identitetsskapende boligstruktur. Vi utarbeidet et prosjekt med målsetting om en opplevelse av flere vertikalt delte «bygningskropper» med en utnyttelse på i overkant 250 % BRA og høye arkitektoniske og moderne kvaliteter tilpasset den eksisterende bebyggelsen. Et viktig moment var også å ivareta historiske elementer, ikke bare fra Sandviken, men også fra andre sentrale og verdifulle deler av Bergen.

Bygningsvolumene er variert i flere ulike høyder. Enkelte steder lavere og enkelte steder høyere enn dagens bygningsstruktur. På denne måten oppnådde vi på best mulig måte å ivareta, og enkelte plasser forbedre eksisterende bebyggelses sol- og utsiktsforhold. Dette grepet bidrar også til en vertikalt oppdelt fasade som «demper» inntrykket av bygningsvolumenes størrelse. Tomtens topografi følger Ladegårdsgaten hvor det høyeste punktet befinner seg sørøst ved Ladegårdsterrassen 1 og det laveste mot nabobygget i Ladegårdsgaten 73 i en slakk helling. Denne hellingen danner grunnlag for bebyggelsens høydefordeling og nedtrapping. Takformen på eksisterende bebyggelse følger også dette prinsippet.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybygg Upphandlingsform: Tävling Plats: Ladegårdsgaten 64 - 76, Bergen Kund: Greve-Isdahl Eiendom AS Bruttoarea: 7 000 m2 Status: Skisseprosjekt 2015 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Mulig passivhusprosjekt i massivtre