Kvarteret Sandryggen

Sandryggen
Illustration: LINK arkitektur
Sandryggen
Illustration: LINK arkitektur
Förra Nästa

Kvarteret Sandryggen

Omsorgsfullt inplacerad på en befintlig parkeringsplats, bland befintliga träd och vegetation, tar ”Träkojan” plats.

Här har LINK arkitektur utarbetat ett förslag på ett flerbostadshus med 67 lägenheter. Med närhet till park och centrum, tillgång till bilpool och en naturlig koppling till gång- och cykelstråk uppmuntrar byggnaden till en mer hållbar livsstil för de boende. Byggnaden terrasseras mot parken i söder och flirtar samtidigt med den befintliga 50-talsbebyggelsen. Synliga, vertikala och horisontala bärande system i betong speglas i nybyggnadens kvadratiska balkongraster och de centriskt placerade glasytorna. De stora glaspartierna i fasaden bjuder in parken och växtligheten i lägenheterna och suddar ut gränsen mellan inne och ute. Fasaden kläs i trä – ett ekologiskt, förnyelsebart och levande material – och knyter därmed också an till den omgivande parkmiljön.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Plats: Karhögstorg, Lund Kund: SBK, Lunds kommun Bruttoarea: 7 700 m2 Status: Pågående Tjänster: Arkitektur