Kv Skruven

Kv Skruven, Umeå
Kv Skruven, Umeå / Illustration: LINK arkitektur, MIR
Kv Skruven, Umeå
Kv Skruven, Umeå / Illustration: LINK arkitektur, MIR
Förra Nästa

Kv Skruven

I centrala Umeå ligger kvarteret Skruven, ett obebyggt parkeringsområde med potential att utvecklas till en levande del av staden. I syfte att framställa ett exploateringsförslag initierade fastighetsägaren Balticgruppen ett parallellt uppdrag där LINK arkitektur var ett av två inbjudna arkitektkontor. Visionen för skissförslagen var ett kvarter som bidrar till ett levande, tryggt och attraktivt Umeå.

LINK arkitekturs konceptförslag är en flexibel modulbyggnad som klarar förändring över tid, där utformningen tydligt signalerar en hållbar profil med klimatsmarta lösningar. Kvarteret ska aktivera stadens invånare genom en mångfald av funktioner för boende, arbete, avkoppling och företagande. Gatuplanet är en viktig del i detta och fylls med funktioner som upplevs inbjudande, levande och trygghetsskapande. Kvarteret Skruven blir en naturlig del av Umeås stadsväv, men en egen karaktär och tydlig identitet.

Kvarteret föreslås rymma flera typer av lägenheter, till viss del anpassningsbara i storlek. Bostäderna ska kunna kombineras med lokaler för företagande – möjligheten att både bo och arbeta i huset skapar mervärde och attraktionskraft.

LINK arkitekturs förslag är ett resultat av ett nordiskt samarbete mellan företagets kontor i Umeå och Bergen. Det parallella uppdraget har resulterat i ett underlag för en kommande detaljplaneprocess. LINK arkitektur fick gott omdöme av Balticgruppen gällande analys och gestaltning som dock valt att gå vidare med det konkurrerande förslaget för att inleda detaljplaneprocessen.

LINK arkitektur och Balticgruppen samarbetar i utvecklingen av Brf Glitne, ytterligare ett förtätningsprojekt i centrala Umeå.

Kontaktperson

Torbjörn Windseth
Torbjörn Windseth Avdelningschef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 70 651 30 69
Tel:
+46 10 479 98 45
torbjorn.windseth
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Umeå Kund: Balticgruppen AB Status: Genomfört september- december 2017 Tjänster: Arkitektur