KI BZ 2013

KI BZ 2013
Foto: Mathias Nero
KI BZ 2013
Foto: Mathias Nero
KI BZ 2013
Foto: Mathias Nero
Förra Nästa

KI BZ 2013

LINK har i nära samarbete med Karolinska Institu­tet och Akademiska Hus lyft läromiljöerna till en ny modern nivå som främjar kommunikation, möte och lärande. Visionen för KI BZ 2013 har varit att omvandla en äldre labbyggnad till ett modernt lä­randecenter. 

Projektet omfattar ett flertal nya salar, grupp­rum, pentry samt informella ytor för möten, stu­dier och paus samt kontorsytor för institutioner placerade i BZ-huset. Den röda tråden har varit att erbjuda möjlighet för individen att finna just sin favoritplats för dagens aktivitet.

Arkitekterna på LINK har tagit ett omfattande grepp för att göra det slutna labbhuset mer tillgängligt. Det centralt placerade trapphuset har försetts med glaspartier och de långa korridorerna har öppnats upp. Resultatet är en mer överblickbart byggnad där studenterna kan röra sig fritt. 

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Plats: Berzelius väg 3, Solna Kund: Karolinska Institutet, Akademiska hus Bruttoarea: 1 550 m2 Status: Färdigställt 2014 Tjänster: Inredningsarkitektur