Humanisten

Humanisten
Det centrala trapphuset på Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Konstnärlig utsmyckning i trappan på Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Humanisten (foto: Jason Strong)
Humanisten
Humanisten (foto: Jason Strong)
Förra Nästa

Humanisten

Varierade studiemiljöer knyter samman fyra decennier

På Humanisten vid Göteborgs Universitet, har vi arbetat med en gestaltning som bidrar till att locka internationella studenter och forskare inom humaniora.

Här samlas forskning och undervisning inom språk, kultur, historia, litteratur och filosofi.

En samlad fakultet

Den befintliga tegelbyggnadenfrån 80-talet ackompanjeras numera av en nästan lika stor tillbyggnad där teglet har kompletterats med glas och ljust trä. För två vitt skilda arkitektoniska grepp, har vår ambition varit att skapa en gemensam gestaltning för det gamla och det nya.

Flexibla lokaler som möter behoven

Tillsammans med universitetet har vi tagit fram ett rumsfunktionsprogram och till vår hjälp har vi haft olika arbetsgrupper med personal och studenter. På så sätt har vi kunnat möta verksamhetens behov och önskemål på bästa sätt. En 24 000 kvadratmeter stor universitetsbyggnad kräver olika studiemiljöer. För att studenterna både ska kunna och vilja vistas här hela dagen, har vi skapat möjligheter för både enskilt och fokuserat arbete, mindre grupprum och större samlingssalar, samt ytor som uppmuntrar till socialt umgänge och rörelse.

Utöver de öppna studiemiljöerna rymmer fakulteten såväl aktivitetsbaserade kontor som cellkontor, restaurang, lärosalar, hörsalar, dramasal och museum. Som ett verktyg för den forskning som bedrivs finns olika typer av perceptionslaboratorier och en Black Box. Ledordet för lärosalarna är flexibilitet; det ska vara enkelt att omgruppera möblerna så att salen anpassas till undervisningen och inte tvärtom. För att kunna erbjuda olika typer av undervisning har några salar utrustats med bågformade bord i olika höjder, andra med stolar på hjul med skrivskivor. Programmet innehåller också en del speciallärosalar där inredningen hjälper pedagogiken på traven, som tex ALC (Active Learning Classes) och Case-salar, som främjar diskussioner och dialog.

Integrerad konst

I det centrala trapprummet, Humanistens nav, står konstnären Meriç Algün för den konstnärliga utsmyckningen. Den stora trappan pryds av fikonlöv i brons. I intilliggande glaspartier är torkade fikonlöv integrerade. Trapprummet har försetts med sittdynor och specialritad inredning som har tagits fram i dialog med konstnären.

Återbruk sparade 30 miljoner

Grupprum, studentmatsal och lärosalar har inretts med en stor andel återbrukad inredning. Verksamheten valde att behålla sina kontorsmöbler. Totalt har denna lösning sparat universitetet omkring 30 miljoner kronor, jämfört med om de hade gjort nyinköp.

Den nya inredningen är utformad för att vara flexibel, i första hand genom att erbjuda en stor variation av sittande, enskilt eller i grupp, men även genom att möbler ska vara flyttbara och reparerbara.

Där hav möter land

Gestaltningskonceptet för inredningen ”Där hav möter land” inspireras av Göteborgs läge vid Göta Älv och det omgivande landskapet, men också av hur begrepp som ”under ytan, möten i hamnen och ilandsstigning” knyter an till Humanistens verksamhet. Kulörerna präglas av konceptet, med mättade djuphavstoner längst ner som gradvis förändras ju högre upp i byggnaden man befinner sig.

Verksamheten flyttade in i januari 2020, men ett år präglat av pandemin har begränsat möjligheten att nyttja miljöerna.  De centrala grupprummen är nu öppna för studenterna, och till hösten 2021 öppnar förhoppningsvis hela byggnaden upp.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Bruttoarea: 24 000 m2 Tjänster: Inredningsarkitektur