Hoffsveien 1

Hoffsveien 1
Illustrasjon: MIR
Hoffsveien 1
Illustrasjon: MIR
Hoffsveien 1
Illustrasjon: MIR
Förra Nästa

Hoffsveien 1

Planområdet ligger på Skøyen, et bolig- og industristrøk i bydelen Ullern i Oslo innenfor Frognerkilen og Bestumkilen. Dette er utvikling av en næringspark med høye særegne kvaliteter og en tydelig visuell profi­l med et klart samspill med det særegne norske. Området skal bli en næringspark av internasjonalt format, og Skøyens viktigste næringsområde.

Prosjektet har et enkelt arkitektonisk grep der samspillet og kontrasten mellom menneskeskapte omgivelser, vegetasjon og topogra­ skaper et unikt og dynamisk miljø som både inspirerer og gir den ro som moderne bedrifter trenger for å utvikle seg videre. Tydelige og enkle arkitektoniske virkemidler vil bidra til å realisere visjonen om «Lysningen» som en næringslivsmotor ved Skøyens største
tra­kknutepunkt.

Planområdet ligger på Skøyen, et bolig- og industristrøk i bydel Ullern i Oslo innenfor eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen. Utvikling av en næringspark med høye særegne kvaliteter og en tydelig visuell pro­l med et klart samspill med det særegne norske. Området skal bli en næringspark av internasjonalt format og Skøyens viktigste næringsområde med kort og enkel gangatkomst fra et av Norges største kollektivknutepunkt, kun et stopp med toget til Oslo og næringsområdene på Lysaker.

Prosjektet har et enkelt arkitektonisk grep der samspillet og kontrasten mellom menneskeskapte omgivelser, vegetasjon og topogra­ skaper et unikt og dynamisk miljø som både inspirerer og gir den ro som moderne bedrifter trenger for å utvikle seg videre. Tydelige og enkle arkitektoniske virkemidler vil bidra til å realisere visjonen om «Lysningen» som en næringslivsmotor ved Skøyens største tra­kknutepunkt.

Utgangspunktet er en enkel og rasjonell grid som lar seg endre og utvikle over tid. Planen er bygget opp med en bygningsmodul på 15 meter som grunnmodell med en påbyggingsmodul som benyttes der det er behov for ‑eksible innvendige planløsninger, for å skape et dierensiert utrykk i fasaden eller for å oppnå ønsket om et mangfoldig uterom.

Det legges til rette for gode forbindelser gjennom området fra arbeidsplasser og boligområder til Skøyen stasjon og kollektivknutepunktet. Prosjektet skjermer bakenforliggende elvekorridor og boligområde mot støy, verner om Hoselven som økosystem og skaper nye, spennende uterom.

Gode og inspirerende arbeidsplasser er viktig for bedriftenes evne til å tiltrekke seg de beste hodene. Fremtidens arbeidstakere vil ha andre krav og forventninger til sitt arbeidsmiljø. Vi ser at dette er mulig på en unik måte å skape i «Lysningen». Her skal det være et sydende liv med stor skaperkraft og sterk identitet. For å skape et område med sterk identitet har vi tatt lokal natur, fauna, den gamle fabrikkbygningen og byggeskikk inn som identitetsbærere i prosjektet. Naturlig vegetasjon trukket helt inn i mellom bygningskroppene, gjør prosjektet til en oase for overraskende kvalitative sanseinntrykk.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin /Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Mulighetsstudie Upphandlingsform: Tävling Plats: Hoffsveien 1, Oslo Kund: Storebrand ASA Bruttoarea: 100 000 m2 Status: Avsluttet Tjänster: Landskapsarkitektur / Urbanism / Arkitektur