Helsingborgs sjukhusområde

Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Nya sjukhuset Helsingborg
Illustration: LINK arkitektur
Förra Nästa

Helsingborgs sjukhusområde

Helsingborgs sjukhusområde utökas med en 46 000 m2 stor sjukhusbyggnad. Den nya vårdbyggnaden kommer att omfatta psykiatri, psykiatriska vårdavdelningar, psykiatrisk akutmottagning, psykiatriska- och somatiska mottagningar, produktionskök/matsal och utbildningslokaler.

Delar av sjukhusets verksamhet flyttas från den befintliga huvudbyggnaden till den nya byggnaden och på så sätt tillgodoses det ökade behovet av vårdplatser och mottagningar. Nybyggnaden säkerställer en bättre patientvård och en god arbetsmiljö för personalen.

Då byggnaden rymmer bl.a. sluten psykiatrisk vård ställs höga krav på säkerhet och sekretess. Samtidigt läggs stor vikt vid att byggnaden inte ska upplevas som en institution. Med fokus på människan i centrum, kommer patienterna att ges tillgång till både takterrasser och atriumgårdar som en del i att främja deras tillfrisknad.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Charlotte Yhlens gata 10, Helsingborg Kund: Regionservice Skåne Bruttoarea: 46 000 m2 Status: 2016 - pågående Tjänster: BIM / Byggadministration / Beskrivning / Tillgänglighetsanpassning / Arkitektur Miljöaspekt: Målsättning Miljöbyggnad Silver