Gullfaks

Gullfaks

Gullfaks ligger i Stavanger och är ett flexibelt kontorshus i fem våningar, utformat för att rymma olika typer av verksamheter med olika behov – som förändras över tid. Under byggnaden ligger ett parkeringsgarage i två plan med bland annat bil- och cykelparkering, lager och träningslokal.

Utmaningen i projektet har varit att skapa en byggnad med ett innovativt uttryck som ändå knyter an till omgivningen. Området har en stadsmässig karaktär med inslag av gröna oaser för människor att stanna upp vid. Det nya kontorshuset bidrar med ännu en oas, där den gröna innergården skärmar av från det hektiska stadslivet utanför.

Gullfaks är genomfört med hjälp av BIM och inom ramarna för BREEAM Excellent. Detta har gett projektet en värdefull förutsägbarhet men också möjlighet till optimering och validering som i sin tur genererat kostnadseffektivitet.

Kontaktperson

Henriette Sagland
Henriette Sagland Avdelningschef Stavanger, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Jåttåflaten 27, Stavanger Kund: Hinna Park Bruttoarea: 31 500 m2 Status: Färdigställt 2015 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: BREEAM - NOR Excellent