Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole, Oslo

Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Foto: Per Øivind Eriksen
Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Foto: Per Øivind Eriksen
Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Foto: LINK Landskap
Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Foto: LINK Landskap
Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Foto: LINK Landskap
Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole
Illustrasjon: LINK Landskap
Förra Nästa

Fyrstikkalleen ungdoms- og videregående skole, Oslo

Fyrstikkalleen skole er tegnet av Arkitektkontoret GASA AS og LINK Landskap har vært Landskapsarkitekter. Skolen er en av få kombinerte ungdoms- og videregående skoler i Norge med plass til 900 elever og 120 ansatte. Anlegget består av skole, barnehage og en underjordisk flerbrukshall. Flerbrukshallen ligger under skolegården. Skolen åpnet til skolestart høsten 2010.

Den eksisterende bebyggelsen var opprinnelig en del av Nittedals Fyrstikkfabrikk og står oppført på Byantikvarens gule liste. Deler av anlegget er bevart og restaurert i kombinasjon med det nye skolebygget.

Visjonen for anlegget har vært en moderne skole som er fremtidsrettet og endringsvillig, med et skoleanlegg som inspirerer til utfoldelse og flerbruk.

Utomhusanlegget er delt inn i soner for forskjellige aktiviteter og med hensyn til alderstrinn. Skolegården er som et langstrakt bånd med aktivitetssoner og sosiale arenaer. ’Aktivitetsgata’ er sentralt plassert mellom skolens viktigste innganger og funksjoner. Den er blitt et naturlig minglested.

Barnehagen som også var en del av prosjektet, har egen tomt inntil anlegget og har plass til 150 barn og 25 ansatte. Barnehagen består av lekeareal for de aller minste og et grønt rekreasjonsområde, Lilleplassen. Deler av barnehagen fungerer som utebarnehage.

Skolen ligger ved Ensjø, sentralt i Oslo. Området er et transformasjonsområde og skal endres "fra bilby til boligby". Innen 2020 skal det bygges ca 5 000 nye boliger. Ensjøplanen har lagt overordnede føringer for planleggingen av skolen, blant annet planer for sykkeltraséer, gangstier, parker og torg.

Skolen ligger også rett ved Helsfyr trafikk-knutepunkt med T-banestasjon og bussterminal. Dette har bidratt til at det ikke er anlagt parkeringsplasser for elever, og svært få plasser for lærerne. Det er samtidig vektlagt syklister og etablert sykkelparkering under tak.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Utomhusanlegg for ny og rehabilitert 8-13 skole Plats: Fyrstikkalleen 21, Oslo Kund: Undervisningsbygg Oslo KF Bruttoarea: 14 500 m2 Utomhusanläggning: 10 000 m2 Status: Ferdigstilt 2010 Samarbetspartner: Arkitektkontoret GASA AS og Multiconsult AS Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Gjenbruk. Tilrettelegging for gående og syklende