Friplassen i Täby – ett spel- och lekkoncept

Friplassen - Täby
Friplassen - Täby, Foto: Jason Strong
Friplassen - Täby
Friplassen - Täby, Foto: Jason Strong
Friplassen - Täby
Friplassen - Täby, Foto: Jason Strong
Friplassen - Täby
Friplassen - Täby, Foto: Jason Strong
Förra Nästa

Friplassen i Täby – ett spel- och lekkoncept

Friplassen är ett kompakt och flexibelt spel- och lekkoncept som enkelt kan anpassas till olika situationer och platser. Målet med konceptet är att skapa en mötesplats för barn och unga som är anpassad för allsidig aktivitet i närmiljön, gärna vid skolor. Friplassens breda aktivitetsrepertoar är inspirerat av idrottsvärlden – till exempel friidrott, gymnastik, bollsporter och klättringsaktiviteter.

Friplassen utvecklades i Norge år 2006 efter ett initiativ från Norges Friidrottsförbund (NFIF) i samarbete med Multiconsult AS och LINK landskap på LINK arkitektur AS. Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har bidragit med förslag gällande val av aktiviteter och dess utformning. 

Om konceptet Friplassen
Friplassen kommer som ett färdigutvecklat koncept med en basmodul, där övriga tilläggskomponenter enkelt kan anpassas till projektet. Detta gör att man snabbt kan komma igång med projektet och ha en förutsägbar ekonomi och genomförande. Konceptet är en 40 x 60 meter stor basmodul för friidrott och 200-meters löpbana. Modulen kan också anpassas till mindre storlekar som t ex 30 x 40 meter om tomten eller ekonomin kräver detta. Konceptet är anpassningsbart för universell utformning.

Friplassen i Täby
Friplassen i Täby är 32 x 45 meter stor med flera olika 100-metersbanor. Dessa har kompletteras med höjdhopp, längdhopp, kulstötning, balansbana, klättringselement och bänkar som både fungerar som mötesplatser och träningselement. Intill Friplassen ligger det en fotbollsplan i konstgräs.

Projektet är nominerat till Täby Stadsbyggnadspris 2018.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Täby Kund: Täby Kommun Status: Färdigställt 2016 Samarbetspartner: Norges Friidrottsförbund (NFIF), Multiconsult AS, Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF)