Fredslyckan

Fredslyckan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fredslyckan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fredslyckan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fredslyckan
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Fredslyckan

Området Fredslyckan bestod till en början av 18 stycken tvåvåningsbyggnader, byggda i prefabricerade lättbetongelement. Efter ändring av detaljplanen byggdes befintliga byggnader på med två våningar.

Variation, identitet och helhet har varit viktiga nyckelord i planeringen och omdaningen av Fredslyckan. Under arbetets gång har vi tagit tillvara områdets inneboende kärnvärden; grönskan, närheten till service och till Lunds centrum.

Området kommer att kompletteras med 40 stycken radhus.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Plats: Parternas gränd 31 , Lund Kund: NCC Bruttoarea: 29 000 m2 Tjänster: Arkitektur