Framtidens Laboratorium – Karolinska Institutet

Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge
Neo: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Foto: Jason Strong
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Hundven-Clements Photography
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Hundven-Clements Photography
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Hundven-Clements Photography
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge
ANA Futura: Framtidens Laboratorium, Huddinge / Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Framtidens Laboratorium – Karolinska Institutet

Framtidens Laboratorium samlar forskare från hela världen för att bedriva spjutspetsforskning inom bland annat biovetenskap, medicin och hematologi. SciLife-projektet bygger på målsättningen att stimulera utbytet mellan vård, utbildning och forskning. LINK arkitektur har sedan projektets start ansvarat för det omfattande inredningsuppdraget som utförts i nära dialog med forskningsverksamheten.

Framtidens Laboratorium ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och omfattar det nya forskningshuset Neo samt ombyggnad av sju våningsplan på Alfred Nobels Allé 8, ANA Futura. Projektet ska stärka samverkan och kunskapsutbyte mellan forskning, vård och utbildning varav de nya forsknings- och lärandemiljöerna är direkt kopplade till det intilliggande sjukhuset.

Forskningshuset Neo
Neo är 15 000 kvm stort och rymmer huvudsakligen laboratorier men också bokningsbara lärosalar, utformade enligt Karolinska Institutets koncept för framtidens lärandemiljöer. LINK arkitekturs uppdrag har omfattat lokalplanering, inplacering och utformning av det gestaltningsprogram som varit vägledande för hela byggnadens interiör.

Projektet utmanar idén om den traditionella laboratoriemiljön och bland annat är flera av laboratorierna öppna mot anslutande korridorer för att bjuda in till spontana möten. En utmaning har varit att hitta flexibla lösningar för mycket specifika behov och LINK arkitektur har arbetat med detta på flera nivåer, från laboratorieinredning med plug & play till multifunktionella rum. På det sättet har en hög grad av flexibilitet och samnyttjande uppnåtts och stöttar den samverkan verksamheten vill uppnå. 

ANA Futura – Alfred Nobels Allé 8
Ombyggnationerna på ANA Futura har gjorts på sju våningsplan varav laboratorierna har samordnats till ett och ett halvt våningsplan som nu rymmer 9 000 kvm nya laboratorie- och studiemiljöer. De nya laboratorierna har utrustats för modern spjutspetsforskning och funktioner som seminarierum och speciallaboratorier är utformade för att främja samverkan mellan studenter och forskare. Arbetsplatserna är noggrant planerade med fler gemensamma ytor till förmån för resurser till själva forskningen. Ett nytt system för laboratorieinredning möjliggör en snabb specialanpassning av lokalerna och varje litet skrymsle har försetts med förvaring.

Framtidens Laboratorium stod klart våren 2018 och det nya forskningshuset Neo invigdes officiellt den 24:e maj samma år. Projektet ANA Futura har byggts i etapper och invigs i maj 2019.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Ny- och ombyggnad Plats: Huddinge Kund: TKV Fastighets AB/Hemsö+SveaNor Bruttoarea: 24 000 m2 Status: Färdigställt 2019 Samarbetspartner: Tengbomgruppen AB Tjänster: Inredningsarkitektur