Fornebuporten

Fornebuporten

Prosjektet vårt har tre delområder, et høyhus som huser et fremtidig campus for sub sea forskning, en rekke med kontorbygg, og et boligområde.

Hovedgrepet vårt bærer preg av å spille på lag med allerede planlagt utbygging. Vi mener området må sees på i en helhet der den planlagte plassen i midten skal spille den sentrale rollen. Dette er en sjanse til å gi Fornebu et urbant område, med de kvaliteter som tilhører et slikt miljø. Det må samtidig kunne flettes inn i et område som har alt fra villaer, til store konsertarenaer. Det andre strukturerende elementet er grøntstrukturen som går igjennom området mellom Bilia-bygget og plassen.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Chef Team Oslo, Civil Arkitekt
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybygg Plats: Oksenøyveien 6, Lysaker Kund: Fornebuporten AS Bruttoarea: 160 000 m2 Status: Ikke vunnet Tjänster: Arkitektur / Landskapsarkitektur / Urbanism Miljöaspekt: Mixed-use og offentlig plass med variert bruk, høy utnyttelse/fortetting, orientering av bygningsvolumer, fornybar energi, passivhus.