Försörjningskvarter - Östra sjukhuset

Försörjningskvarter, Östra Sjukhuset, illustration: RÅ Format
Försörjningskvarter - Östra Sjukhuset, illustration: RÅ Format
Försörjningskvarter, Östra Sjukhuset, illustration: RÅ Format
Försörjningskvarter - Östra Sjukhuset, illustration: RÅ Format
Förra Nästa

Försörjningskvarter - Östra sjukhuset

Försörjningskvarter norr (FKN) vid Östra Sjukhuset i Göteborg, består av två befintliga byggnader och två nya, där de alla fyra ska harmonisera med varandra och skapa ett ansikte utåt för hela sjukhusområdet.

LINK arkitektur och Abako har gemensamt ansvarat för en av nybyggnaderna, med storkök och godsmottagning som primär verksamhet. Här ryms också bårhus, omklädningsrum, kontorsrum, lunchrestaurang och paus-/mötesytor samt mycket vårdspecifika funktioner såsom laboratoriemedicin, läkemedel, FOUU och simulatorcentrum.

Ett nytt logistik-/transportsystem som ska försörja hela sjukhuset på olika nivåer och de olika verksamheternas skilda förutsättningar och krav har inneburit stora utmaningar. För att möjliggöra anpassningar för resp. verksamhet har därför både stomsystem och byggnaden i sin helhet utformats med fokus på mycket god flexibilitet.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Ny- och ombyggnad Plats: Göteborg Kund: Västfastigheter Bruttoarea: 25 300 m2 Status: Pågående Samarbetspartner: Abako Tjänster: Arkitektur