Citybanan - Station Stockholm City

Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Citybanan - Station Stockholm City

Citybanan: en sex kilometer lång pendeltågstunnel som fördubblar spårkapaciteten genom centrala Stockholm och förenklar vardagen för många resenärer. LINK arkitektur har projekterat Citybanans nya station – Stockholm City.

I juli 2017 invigdes den nya tågstationen som ligger under T-centralen. Förutom den har vi även projekterat en omfattande ombyggnad av tunnelbanans befintliga biljetthallar: Södra Biljetthallen och Biljetthall Krysset. Ombyggnadsarbetet har även omfattat anslutningarna mellan Citybanan och tunnelbanans alla linjer samt anslutningen mellan Citybanan och hotellet Scandic Continental.

Stationens plattformar inryms i två parallella bergstunnlar som är 255 meter långa, 25 meter breda och ligger 40 meter under jord. Hit kommer resenärerna via glasade trapphus, hissar och ljusa förbindelsegångar med konstnärliga inslag och hög arkitektonisk utformning. Här finns också möjlighet till shopping, avkoppling och möten.

Komfort och säkerhet har varit vägledande för utformningen av stationen. Bland annat har plattformsavskiljande väggar installerats för att minska buller och öka tryggheten för resenärerna.

Med en oerhört tekniskt komplex projektering och en stor beställarorganisation, klassas Citybanan som ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Centralplan , Stockholm Kund: Trafikverket AB Bruttoarea: 25 000 m2 Status: Färdigställt 2017 Tjänster: Arkitektur