CA-huset, Chalmers

CA-huset, Chalmers
Jason Strong Photography
CA-huset, Chalmers
Jason Strong Photography
CA-huset, Chalmers
Jason Strong Photography
CA-huset, Chalmers
Jason Strong Photography
CA-huset, Chalmers
Jason Strong Photography
Förra Nästa

CA-huset, Chalmers

CA-huset, på campus Johannebergt vid huvudentrén till Chalmers Tekniska Högskola, har genomgått en större ombyggnad. 

Syftet var att inrymma Chalmers centraladministrations alla funktioner i en och samma byggnad, och samtidigt övergå från cellkontor till aktivitetsbaserat arbetssätt i öppna kontorslösningar i en luftig miljö med 140 arbetsplatser för ca 160 anställda, med fokus på internt samarbete och variation.

LINK arkitektur har stått för gestaltningskoncept, inredningsförslag, specialsnickerier, samt färgsättning och materialval i samarbete med arkitekten och Chalmersfastigheter.

Målet var att inom ramen för det öppna kontorslandskapet tillhandahålla aktivitetsbaserade arbetsplatser av varierande slag – avskilda tysta zoner, öppna kontor med kompletta arbetsplatser för mer långvarigt arbete i grupper om som mest 10-12 personer, och enklare touch down-platser för kortare nedslag under dagen. Som komplement till kontorslandskapen finns kreativa workshopytor för samarbete och informella möten, mötesrum, telefonrum och ett fåtal små, enkelt utrustade rum för helt avskilt arbete. All personlig förvaring är samlad centralt på respektive våningsplan. Ett personalrum med anslutande kreativa ytor fungerar som samlingsplats.

Kontaktperson

Anna Lundberg
Anna Lundberg Regionchef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 73 088 52 23
Tel:
+10 479 92 08
anna.lundberg
@linkarkitektur.se
Plats: Chalmersplatsen 4, Göteborg Kund: Chalmers Bruttoarea: 2 100 m2 Status: Färdigställt 2018 Samarbetspartner: Wahlström & Steijner Arkitekter AB Tjänster: Inredningsarkitektur Miljöaspekt: Miljöbyggnad silver