Bruparken

Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Bruparken
Foto: LINK arkitektur
Bruparken
Foto: LINK arkitektur
Förra Nästa

Bruparken

Bruparken är en aktivitetspark anlagd under den nya motorvägsbron för E18 i Drammen. 

Avsikten med planering av aktiviteter i parken har varit att göra om vad som ursprungligen var en stökig restyta till något positivt och glädjande för staden. Befintliga gångvägar längs älven och genom staden har anslutits till parken och gör den till en naturlig del av stadsnätet. Resultatet är en inbjudande och uppskattad aktivitets- och upplevelsepark som erbjuder utmanande lek, ljud, ljus och tid.

Det nya innertaket under bron som är klätt med stålplåt blir en överbyggnad för aktiviteterna så att parken kan fungera som aktivitetspark även vid nederbörd. Bropelarna används som bärande designelement genom att det har byggts en klättervägg på en av dem och monterats spännande belysning på de andra. Parkens hårda ytor speglar brons form och ger intryck av ett brett gångstråk som förstärker och framhäver perspektivet mellan bropelarna och anger riktningen mot älven.

Skatepark, skatebowl, utescen och hockeyplan bjuder in till mångsidigt användande för många grupper av stadens invånare. Mot älven finns det en fontän med vattenstrålar som skjuter upp och bjuder in de mindre barnen till lek. Tre konstverk är viktiga attraktioner i anläggningen och de karakteristiska ”lyssnaringarna” har förtrollat många undrande och nyfikna själar.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Nytt grönt stråk och aktivitetspark Plats: Colletts gate 11, Drammen Kund: Statens vegvesen, region sør Utomhusanläggning: 12 000 m2 Status: Färdigställt 2007 Samarbetspartner: Multiconsult AS, Fonteneteknikk AS, Marit Arnekleiv, Istvan Lisztes, och Gunnar Holm Gundersen Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Robusta och hållbara material. Bevarande av befintlig vegetation. Återbruk. Arkitekturpris: Hedersomnämnande för Drammen kommuns pris för god arkitektur 2007