Bispehaverne, Trygghetsrenovering

Bispehaverne, Trygghetsrenovering

Bispehaverne, strax utanför Århus, identifierades som det mest otrygga bostadsområdet i Danmark 2016. En undersökning, utförd av fastighetsägaren, visade att otryggheten och kriminaliteten var kopplade till den fysiska miljön. Avskilda källarlokaler, djupa och övertäckta passager samt övergivna gångvägar har lett till att de boende känner otrygghet i sin egen hemmiljö. Ett ambitiöst renoveringsprojekt ska vända den negativa utvecklingen och ett team med bred kunskap kring stadsutveckling och bostadsrenovering har satts samman.

Bostadskomplexet Bispehaven uppfördes i början på 70-talet. De stora betonghusen är sju våningar höga och bebyggelsen har stora fysiska utmaningar vad gäller funktion, kontext, struktur och skala. Kopplingen till närområdena är en viktig del i att lösa områdets problematik. Målet för den omfattande renovering är tydligt – skapa trygghet, högre livskvalitet och större frihet för de boende.

Utmaningen ligger i att utveckla det monofunktionella bostadsområdet till en mångfaldig miljö i en mänsklig skala. En omvandling av utemiljöerna spelar en central roll i detta. När projektet är klart, ska områdets namn ändras till plural, Bispehaverne – ”Bispeträdgårdarna” – då en lång räcka med mindre, olikartade uterum ska etableras, anpassade efter respektive hus. Det har gjorts för att skapa mindre, rumsliga mötesplatser som ger de boende en större känsla av tillhörighet. Grönskan gör att området knyts samman med omkringliggande grönområden och tillför fler aktivitetsmöjligheter.

Parkeringsgaragen under mark är den plats som de flesta boende har angett som allra mest otrygg. Dessa tas bort eller ges nya fasader med större genomsikt och mänsklig närvaro. Husens monotona fasader bryts ned och görs mer välkomnande med inslag av varmt trä, belysning och grönska. Alla entréer glasas upp och markeras med planteringar.  De flyttas dessutom till insidan av gårdsrummen, vända mot varandra, för att öka känslan av grannskap.

I Bispehavernes mitt uppförs ett gemenskapshus, en organisk byggnad med stark identitet som kan dra till sig människor från hela närområdet.

LINK arkitekturs uppdrag sträcker sig ända fram till en framtida Fas 2. Då kommer fokus att ligga på ytterligare förtätning och introduktion av nya bostadstyper, bl.a. ungdomslägenheter, mindre butikslokaler och radshusbebeyggelse.

LINK arkitektur har gedigen erfarenhet av att stärka social hållbarhet med arkitektur som verktyg.  I Korskærparken i Fredericia, halverades kriminiliteten efter en omfattande trygghetsrenovering.

Kontaktperson

Mogens Kristensen
Mogens Kristensen Direktor Aarhus & HR / Arkitekt
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 20 11 17 11
mkr@linkarkitektur.dk
Uppdragstyp: Renovering och ombyggnad Plats: Hasle Centervej 159, Aarhus V Kund: Østjysk Bolig Status: 2017-2019 Samarbetspartner: Enemærke & Petersen A/S, byMUNCH ApS och NIRAS A/S Tjänster: Arkitektur / Beskrivning / Tillgänglighetsanpassning / Byggadministration / Landskapsarkitektur