Bildøy - Vision Kuststad

Bildøy - Vision Kuststad
Illustration: MIR
Bildøy - Vision Kuststad
Illustration: MIR
Bildøy - Vision Kuststad
Illustration: MIR
Bildøy - Vision Kuststad
Illustration: MIR
Förra Nästa

Bildøy - Vision Kuststad

Utveckling av Straume tätort ned mot havet med 3 000 bostadsenheter, marina, park och kommersiella fastigheter.

Att utveckla Straume som regioncentrum för 30 000 invånare kräver en övergripande plan. Kommunens politiker har länge haft ett aktivt fokus på detta, och har de senaste åren utvecklat en omfattande och detaljerad plan som talar om och visar hur, var och när de olika prioriteringarna ska sättas igång.

Här har bl.a. påpekats att dagens bebyggelse vetter mot bilvägarna mot Bergen, istället för mot vattnet som man önskar i framtiden. Bostadsområdena är ensidigt präglade av villor och täcker inte behoven för unga och äldre.

Målet är att utveckla Straume från ett köpcentrum till ett fullvärdigt regionalt servicecenter för Fjell, Sund, Øygarden och Bergen väst, med många funktioner och aktiviteter för permanentboende och besökare. Straume ska bli en kompakt, urban och vacker mötesplats för alla, och ha en klar identitet.

Se en film om projektet här >

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Avdelingschef Bergen, Arkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Områdesutveckling Plats: Bildøyna , Fjell Kund: Liegruppen AS Bruttoarea: 400 000 m2 Status: Pågående sedan 2006 Samarbetspartner: Opus Bergen AS Tjänster: Arkitektur / BIM / Tillgänglighetsanpassning Miljöaspekt: Planeras som lågenergistad