BS Mekaniska

BS Mekaniska
Foto: Hundven-Clements Photography
BS Mekaniska
Foto: Hundven-Clements Photography
BS_Mekaniska2
Foto: Hundven-Clements Photography
BS_Mekaniska3
Foto: Hundven-Clements Photography
BS_Mekaniska5
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

BS Mekaniska

Järnvägssträckan mellan Göteborg och Stockholm har smyckats med en omsorgtsfullt gestaltad tågservicehall. Fasadens växelspel mellan olikfärgade plåtkasetter och fönster ger en känsla av fart och ger förbipasserande resenärer något vackert att vila ögonen på.

Den nybyggda servicehallen består av en verkstadshall för servicearbeten med persontåg av typen Regina och X61 samt tre elektrifierade spår, varav en med 16x25t-lyftare, som besitter kraften att lyfta hela tågset i sina mekaniska armar.

I projektet ingår även en sidobyggnad med lager, apparatrum, kontor och personalutrymmen. Hela området med bangård, servicehall m.m. är utformat för uppställning och mottagning av tågset direkt från stambanan.

Kontaktperson

Johanna Eriksson
Johanna Eriksson Regionchef
Kontor:
Lidköping
Mob:
+46 76 138 73 58
Tel:
+46 10 479 99 63
johanna.eriksson
@linkarkitektur.se
Plats: Spårvägen 1, Falköping Kund: BS Verkstäder AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: Färdigställt 2013 Tjänster: Arkitektur