Om LINK

Historia

LINK arktiektur finns på 15 orter
LINK arkitektur finns idag på 15 orter i Sverige, Norge och Danmark

Historia

2019 Etablering i Göteborg
2016 Uppköp av Aarhus arkitekterne
2015 LINK arkitektur AS blir helägt dotterbolag till Multiconsult
2013 Nyetablering av LINK arkitektur i Köpenhamn.
2010 LINK Signatur byter namn till LINK arkitektur och etablerar sig i Malmö genom uppköp av SAMARK Arkitektur & Design AB.
2008 Multiconsult As och WSP Group gick in på ägarsidan och överförde samtidigt all sin arkitektverksamhet till LINK arkitektur. Detta medförde en ny avdelning i Fredrikstad, samt etablering av en landskapsarkitekturavdelning i Oslo. I Sverige kom arkitektkontoren i Stockholm, Umeå, Skellefteå, Falköping, Lidköping och Trollhättan in via denna strukturförändring, och den svenska delen av koncernen namngavs LINK arkitektur AB.
2007 Uppstart av två kontor i Danmark: LINK arkitektur AS (Köpenhamn och Århus).
2006 Fusion mellan LINK arkitekter och Signatur arkitekter (Sandnes).
Uppköp av Næss arkitekter och Svingen arkitekter (Trondheim).
Uppköp av Atrium arkitekter (Alta).
Det nya bolaget byter namn till LINK Signatur AS.
2000 LINK arkitekter AS skapas genom en fusion mellan två väletablerade kontor: Lysaker Mølle AS (Lysaker) och Maurseth & Halleraker AS (Bergen/Stord).

Kontaktperson

John Lydholm Vd
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 205 10 71
Tel:
+46 10 479 98 17