Nyheter

Torvbråten skole er kåret til Årets skolebygg

Et svanemerket smykke som setter ny standard for bygging av fremtidens skole, lyder juryens omtale av Torvbråten skole. Foto: LINK Arkitektur/Hundven-Clements Photography.

Torvbråten skole er kåret til Årets skolebygg

2021-04-07

LINK arkitektur har stått for arkitektur og landskapsarkitektur på Torvbråten skole som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2021.

Et svanemerket smykke som setter ny standard for bygging av fremtidens skole, lyder juryens omtale av Torvbråten skole. Pionerprosjektet setter søkelyset på hvordan fremtidens bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og samtidig ivareta en bærekraftig utvikling.

Sterk miljøprofil

LINK Arkitektur har veletablerte arbeidsmetoder for å skape arkitektur som har en mer positiv effekt på omverden. Ved å bli involvert allerede i tidlig fase settes bevisste bærekraftige mål for prosjektet. Dermed oppnås optimale løsninger innen alle bærekraftsområdene økonomi, sosialt og miljø. Passivhus, massivtre, fossilfri byggeplass, klimagassregnskap, blått tak med fordrøyingsbasseng, solcellepark, energibrønner, energisentraler med vannbåren varme i alle gulv, gjenbruk av rivematerialer, gjenbruk av alle løsmasser og utsprengt fjell på skoletomt, krav til avfallsreduksjon, sortering og gjenvinning er blant de viktigste tiltakene som er gjennomført med tanke på miljøriktig arkitektur.

  • Vi er svært stolte over nye Torvbråten skole og for å motta denne anerkjennelsen. Nye Torvbråten skole er et resultat av klare målsetninger, tidlige beslutninger og en tydelig bestilling med høy involvering av brukere og interessenter. Vi har vært involvert allerede i tidlig fase med bevisste valg om bærekraftige mål for prosjektet. Gjennom et godt samarbeid med totalentreprenør Veidekke og medvirkende konsulenter har vi sammen skapt et bygg med flere innovative og fremtidsrettede løsninger som ikke har blitt brukt i lignende byggeri tidligere. Dette har i sin tur gitt synergieffekter gjennom å skape gode læringsmiljø med mer miljøbevisste brukere. Det er utallige måter å skape bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter på, både med hensyn til miljø, det sosiale og det økonomiske aspektet. Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å foreslå og skape konkrete løsninger som driver utviklingen fremover. Dette er nye Torvbråten skole et synlig bevis på, sier prosjektleder Jon-Erling Johannessen i LINK Arkitektur.

Juryens begrunnelse

Kåringen av Årets skolebygg gikk av stabelen 7. april i regi av Nohrcon. Juryens begrunnelse: Torvbråten skole har svært høye miljøambisjoner. Skolen fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk, klimagassutslipp, og menneskelig behov. Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg – skolen er blant annet bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt et stabilt inneklima.