Nyheter

Sammen med Tibe-T Reklamebyrå har LINK Arkitektur designet nye informasjonsstasjoner på Svalbard

Foto: Ellen Kathrine Fagerslett

Sammen med Tibe-T Reklamebyrå har LINK Arkitektur designet nye informasjonsstasjoner på Svalbard

2021-02-17

Prosjektet er utviklet av Tibe-T reklamebyrå i Trondheim med Link Arkitektur som samarbeidspartner på oppdrag for Visit Svalbard. Prosjektet presenteres via digital byvandring onsdag 17. februar kl. 18.00.

Visit Svalbard, Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre, har ønsket en strategisk plan hvor geografisk plassering av informasjonsskilt, budskap og innhold har en gjennomtenkt sammenheng. Ambisjonen er å videreutvikle Longyearbyen som opplevelsesarena både for tilreisende turister og fastboende innbyggere.

Den helhetlige skiltplanen skal bidra til opplevelsen av Longyearbyen ved å øke kunnskapen om byens historie, fauna, flora, geologi, byens oppbygning, veivalg, aktiviteter, opplevelser og samtidig bidra til å styre ferdsel og minske belastningen på sårbare naturområder.

Skilt som tåler vær og vind
Viktige forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet var at løsningene hensyntar de klimatiske forholdene på Svalbard, er lette å vedlikeholde, tilpasses både store og mindre installasjoner, unngår unødig inngripen i natur og kulturminner.

- Vi mener vi har svart godt på oppgaven og kan vise til en gjennomtenkt og helhetlig identitet. Vi håper dette blir en berikelse for Longyearbyen, sier Gunnar Næss ansvarlig arkitekt for LINK Arkitektur som har vært samarbeidspartner for Tibe-T i Trondheim i deres oppdrag hos Visit Svalbard.

Informasjonsskiltene er utført i glass, delvis transparente med en høy og smal form. Skiltene er belyst i sokkel med farge tilpasset det særegne lyset som er på Svalbard og i Longyearbyen. På glasset er det trykt tekst og motiv av arktisk dyreliv, med et lett uttrykk i hvitt, grønt og blått som harmonerer med omliggende natur på Svalbard.

Utviklet modulsystem for skilter
Et modulært system for skiltstasjonene gir enklere montasje, slik at deler vil være justerbare og utskiftbare, basert på grunnformene i den visuelle identiteten. Hvert skilt er konstruert av en søyle av 12 mm herdet glass med skjult innfesting, montert med en innfestingskasse av syrefast rustfritt stål, på geometrisk formet plattform i mørk grå sement. For å tåle vær og vind er glasset laminert. Plattformelementene er utført i armert betong med sementtilslag som gir en mørk farge.

Tidløst design kler landskapet
Informasjonsskiltenes utforming, innhold og geografisk plassering har en gjennomtenkt og helhetlig sammenheng, er strategisk plassert slik at de utgjør en kort, middels og lang byrunde. Skiltenes fysiske utforming og design er utviklet med tanke på å virke minst mulig dominerende i omgivelsene, designet er nøkternt, tidløst og elegant, og samtidig skal det vekke nysgjerrighet og interesse.

Digital byvandring kan følges 17. februar kl. 18.00, for å lære mer om prosjektet og Longyearbyen: 

https://www.facebook.com/events/864642457702781/ 

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no