Nyheter

​Åpning av Rigshospitalets Nordfløj i København

Foto: © Adam Mørk

​Åpning av Rigshospitalets Nordfløj i København

2020-09-22

I helgen åpnet den nye nordfløyen på Rigshospitalet i København for pasienter. LINK arkitektur, 3XN Arkitekter og Sweco står for utforming av det nye sykehuset. Sykehuset har med den nye Nordfløyen utvidet med 54.000 kvm, 200 nye sengeposter, moderne operasjonsstuer, intensivavdeling samt nye poliklinikker. Nordfløyen er utformet med genuin omtanke for pasientenes trivsel og helingsprosess samt helsepersonellets behov og fremtidens sykehusfunksjoner.

Nordfløyen er et spektakulært nytt kompleks på Rigshospitalet. Målet har vært å skape et bygg som fremmer helingsprosessen hos det enkelte menneske og samtidig optimere effektivitet og funksjonalitet til glede for sykehusets personale og pasienter.

Nordfløyens 54.000 m2 er fordelt på syv etasjer og rommer 203 enkeltrom og 33 operasjonsstuer, intensivavdeling, poliklinikker, billeddiagnostikk i tillegg til optimale rammer for forskning.

Utformingen og innredningen av bygget er et resultat av tett samarbeid mellom LINK arkitektur, 3XN arkitekter og ingeniørselskapet Sweco. Øvrige samarbeidspartnere er landskapsarkitektene Kirstine Jensens Tegnestue og det tyske arkitektforetaket Nickl & Partner.

Optimering av sykehusets flyt
Nordfløyens sentrale arkitektoniske grep er en sikk-sakk-form inspirert av et kardiogram som splittes av en hovedferdselsåre. Denne strukturen gjør det mulig for helsepersonellet å bevege seg raskt fra A til B samtidig som at stillesoner og sengepostene er plassert slik at de ikke forstyrres av uønsket gjennomgang. Dermed tjener sikk-sakk-formen flere formål; den optimerer sykehusets flyt ved å lette helsepersonalets daglige gjøremål, samtidig som strukturen verner om pasientenes privatliv og restitusjon.

-Vi er glade for å innvie den nye Nordfløjen, som markerer et stort skritt på vei til et enda mer moderne og inkluderende Rigshospital. Fra prosjektering til byggeprosess har vi hatt et konstruktivt samarbeid med arkitekter, ingeniører og entreprenører om innredning og design, arbeidsflyt og pasientbehov. Vi ser nå frem til å flytte inn i et sykehusbygg av høyeste standard som er skapt for å imøtekomme dagens behov og fremtidige endringer, sier sykehusdirektør for Rigshospitalet, Per Christiansen.

Oversiktlig og enkel orientering
Plasseringen av poliklinikker og sengeposten i tre etasjer, bundet sammen av den gjennomgående aksen, imøtekommer behovet for flerbruk og glidende overganger på tvers av funksjonene. I tillegg er det tilrettelagt for optimale ankomstforhold for dagkirurgiske pasienter, både pre- og postoperative, ved operasjonsområdene.

To spiraltrapper og fire sentrale heistårn binder etasjene sammen med det sentrale fellesarealet. Trappene er plassert i åpne atrier som bringer dagslyset inn i bygningen både ovenfra og fra store vindusflater mot hver fasade. Det er etablert felles oppholdsområder i forbindelse med trappene i hver etasje. For å gjøre det enkelt å orientere seg har hver etasje sin egen farge på gulv, dører og utvalgte vegger.

Kunstverk av Olafur Eliasson, Malene Landgreen og Erik A. Frandsen bringer farger og liv inn i bygningen og nedtoner de sterile sykehusomgivelsene. Kunstverkene er plassert i atriene og gir rommene sterk identitet som er synlig både fra innsiden og utsiden. Dermed fremstår rommene med tydelig identitet som gjør det enkelt å orientere seg i bygningen.

En lys og vakker bygning
Helende arkitektur har vært et førende prinsipp på alle nivåer i prosjektet. De åpne glasspartiene lar dagslyset strømme inn i bygningen og skaper en forbindelse mellom bygningens indre og den utvendige parken. De grønne uteområdene og de opplyste omgivelsene skaper trygghet og gir ro og nærhet for pasienter og pårørende. Resultatet er et sykehusbygg der det rett og slett er hyggelig å oppholde seg og hvor pasientene gis optimale forhold for trivsel og restitusjon.

Med Nordfløyens karakteristiske utforming utnyttes det naturlige dagslys maksimalt og medfører energibesparelser, da behovet for kunstig belysning minimeres.

Fasaden er oppført i lys naturstein som får bygningen til å fremstå lys og vennlig. Fasettene i fasadestrukturen skaper naturlig skyggelegging innover og gir fasaden et levende uttrykk som endrer seg gjennom dagen. Natursteinen reflekterer de grønne omgivelsene i parken utenfor.

En del av byen
Nordfløyen er ikke bare tenkt som et selvstendig bygg med sin egen klare identitet, men forholder seg til de eksisterende bygningene i området som hører til hver sin tidsepoke.

For å tilpasse det omkringliggende byrommet, skaleres nordfløyen nedover fra nordvest til sørøst. Byggehøydene og gavlene sørøst harmonerer med den klassiske karrébebyggelsen på den andre siden av veien og gir med den nedskalerte størrelsen bygget et menneskelig ansikt til utsiden. Gavlene mot parken fremstår som lette og åpne i uttrykket og går i dialog med parken i stedet for å danne en bastant mur.

Klar for i dag - klar for fremtiden
Den arkitektoniske grunnidéen bak Nordfløyen har vært å signalisere åpenhet, transparens, trygghet og humanisme - og samtidig skape en langvarig, fleksibel løsning som kan leve og forme seg i henhold til fremtidig utvikling innen sykehusdrift.

Nye behandlingsformer og kontinuerlig digital innovasjon vil fortsette å utfordre eksisterende rammer for sykehusbygg. Til tross for det ekspressive uttrykket, er Nordfløyen bygget på enkle prinsipper som gir stor fleksibilitet og rom til å tilpasse seg morgendagens endringer og nye behov.


Om LINK arkitektur
LINK arkitektur er Skandinavias femte største arkitektkontor med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige. Vår spisskompetanse dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan; Fra planlegging av omfattende byutvikling til prisvinnende produktdesign. LINK har solid spisskompetanse innen sykehussektoren og står blant annet bak nytt sykehus i Drammen, nytt sykehus i Hammerfest, Center for Partikelterapi i Århus, nye Aalborg Universitetshospital samt Skandionkliniken i Uppsala. www.linkarkitektur.no

Om 3XN
3XN har mer enn 130 ansatte på kontorer i København, Stockholm, Sydney og New York. Selskapet er i dag en stor internasjonal aktør og har tegnet et stort antall høyt profilerte og prisbelønte bygninger. "Olympic House", den internasjonale olympiske komiteens nye hovedkvarter, Royal Arena, Sydney Fish Market og Rigshospitalets nye barnesykehus, "BørneRiget" er bare noen eksempler. Sammen med LINK Arkitektur har 3XN ansvaret for den pågående utvidelsen av Rigshospitalet, som i tillegg til Nordfløyen favner om et nytt pasienthotell og en parkeringsplass. www.3xn.com.

Om Sweco
Sweco er Europas ledende selskap innen ingeniør- og arkitekturrådgivning med kontorer i 14 land. Sweco planlegger og designer fremtidens bærekraftige byer og samfunn. Hvert år løser våre 17 500 ansatte oppgaver i mer enn 70 land over hele verden. Swecos konsulenttjenester spenner vidt, fra rent vann og sanitæranlegg i utviklingsland til store vann- og energiprosjekter, miljøvennlige transportløsninger og utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn over hele verden. Sweco er ansvarlig for alle ingeniørfag samt byggeledelse på den nåværende utvidelsen av Rigshospitalet, som i tillegg til Nordfløyen inkluderer et nytt pasienthotell og en parkeringsplass. www.sweco.dk

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk